Botkyrka kommun

Botkyrka gör storsatsning mot alkohol och droger

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 17:11 CEST

Botkyrka kommun gör under våren en extra satsning för att minska alkohol- och droganvändningen bland ungdomar i kommunen. Ett av målen är att höja debutåldern för alkohol med ett år.

En rad insatser görs under våren, exempelvis utbildning för personalen, en bok till tonårsföräldrar och en drogvaneundersökning. Botkyrka kommun bjuder nu, tillsammans med Vägverket, in alla föräldrar till en filmvisning om alkohol och droger i trafiken.

De senaste två veckorna har en undersökning gjorts bland samtliga 64 butiker i Botkyrka som säljer folköl och tobak för att testa handlarna. Handläggare har tillsammans med fyra 18-åringar besökt butikerna för att se huruvida handlarna följer lagen genom att förvissa sig om att den som köper alkohol eller tobak är 18 år eller äldre. De handlare som inte kontrollerat åldern på ungdomarna vid provköpstillfället får förklara för miljöförvaltningen hur de ska komma tillrätta med legitimationskontrollen och kommer att besökas på nytt senare i vår.

Provköpstillfällena har tidigare annonserats ut till handlarna och det är inte fråga om att försöka sätta dit några betonar Elisabeth Skoog från socialför-valtningen, som är med och driver projektet: "Vi gör testerna i samförstånd med handlarna och de allra flesta är väldigt glada över vårt arbete." Vid första provköpstillfället var det 29 procent av handlarna som inte krävde legitimation vid köp av folköl, vilket Elisabeth menar är en alldeles för hög siffra.

Som en del av det alkohol- och drogförebyggande arbetet kommer även en film om alkohol och droger i trafiken att visas. Det är en film som Vägverket visar för gymnasieeleverna i Botkyrka. Onsdagen 26 april kl. 18.00 är även allmänheten, och i synnerhet föräldrar, välkomna att se filmen på Tumba gymnasium.


För mer information, kontakta:
Elisabeth Skoog
Socialförvaltningen
08-530 614 72
elisabeth.skoog@botkyrka.se

Tobias Johansson
Miljöförvaltningen
08-530 612 43
tobias.johansson@botkyrka.se

Nils Blume
Informationsansvarig
Utbildning och Arbetsmarknad
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Tel: 08-530 614 98
Mobil: 0734-21 85 00
Fax: 08-530 613 92

e-post: nils.blume@botkyrka.se