Botkyrka kommun

Botkyrka individanpassar mottagandet av nyanlända barn

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 08:00 CEST

För att fler nyanlända barn och ungdomar ska lyckas i skolan startar Botkyrka kommun en mottagningsenhet. Målet är att andelen gymnasiebehöriga ska öka och att fler elever ska läsa vidare.

Enligt Skolverket är elever med annan etnisk bakgrund i mindre utsträckning behöriga till nationella gymnasieprogram. Dessutom fullföljer färre sina gymnasiestudier. Botkyrka kommun satsar därför fyra miljoner på en ny mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar i åldrarna 6 till 19 år. Alla nyanlända elever kommer från i höst att börja sin skolgång på mottagningsenheten.

– Vi vill ge de nyanlända eleverna bra förutsättningar för att klara skolan. På den nya mottagningsenheten kan vi bland annat erbjuda en mer individanpassad verksamhet som utgår från elevernas språk, säger Anette Älmdalen chef för specialistenheten i Botkyrka kommun.

Enligt forskning är en av de viktigaste insatserna, för att fler nyanlända elever ska klara behörigheten till gymnasiet, att stärka barnens språk. I Botkyrka ska barnen därför få ämnesundervisning på modersmålet parallellt med att det svenska språket byggs upp. Det innebär att barnens lärande stimuleras samtidigt som deras självförtroende stärks.

– Tanken är också att alla skolor ska ha en gemensam policy och ett tydligt uppdrag som bottnar i Skolverkets mål och riktlinjer för utbildningen av nyanlända elever. Målet är att varje nyanländ elev så snabbt som möjligt ska delta i reguljär undervisning genom ett anpassat stöd och individuell planering, fortsätter Anette Älmdalen.

En stor uppgift för mottagningsenheten är att kartlägga elevernas bakgrund och kunskaper och validera eventuella tidigare studier. När kartläggningen är klar flyttas eleven över till en förberedelsegrupp alternativt till den ordinarie skolverksamheten beroende på tidigare kunskaper och erfarenheter. Även här fortsätter viss ämnesundervisning på elevens modersmål för att underlätta lärandet.

Mottagningsenheten kommer att vara placerad på S:t Botvids gymnasium i Hallunda men kommer att vara en egen enhet med en egen rektor.

För mer information om modersmål och forskning se http://bit.ly/wFlvBd

Kontaktperson:

Anette Älmdalen, chef specialistenheten, Utbildningsförvaltningen, 0708-104 883

Agnes Gidlund, kommunikatör, Utbildningsförvaltningen, 08-530 613 67

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se