Botkyrka kommun

Botkyrka kommun satsar på Cirkörhus i Alby - nya lokaler för Cirkus Cirkör i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:15 CET

Botkyrka kommun satsar på Cirkörhus i Alby - nya lokaler för Cirkus Cirkör i Botkyrka

Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör har nu tagit fram en gemensam avsiktsförklaring om att stärka Cirkus Cirkörs bas och närvaro i Botkyrka. Syftet är att ta fram lokaler i anslutning till det kreativa klustret Subtopia i Alby, där Cirkus Cirkör kan samla hela sin verksamhet under samma tak, såväl utbildning, repetition, produktion och kontor.

Tanken är också att detta ska leda till mer publika visningar för de boende i kommunen och även öka den pedagogiska verksamheten för boende, skolor, företag och organisationer i kommunen.

- I Botkyrka finns det en medveten och långsiktig satsning på kultur och utbildning.Vår jobbskapande politik utgår från att samhället ständigt förändras, och vinner på att utvecklas. Att vi gör denna investering är tecken på att vi vill stärka Botkyrka kommun som en attraktiv plats för kultur och kreativa näringar och skapa goda förutsättningar för Botkyrkaborna, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande.

För snart tio år sedan flyttade Cirkus Cirkör sin verksamhet från Stockholms innerstad till Alby i Botkyrka. Nu har man dock vuxit ur sina nuvarande lokaler. Cirkus Cirkör når årligen ut till över 100 000 åskådare och är sett i publikmängd en av landets största scenkonstinstitutioner.

- Vi är mycket glada att Botkyrka kommun gör denna investering för att bidra till att Cirkus Cirkör kan fortsätta att växa med Botkyrka som bas, säger Anders Frennberg, vd för Cirkus Cirkör. Genom att äntligen få tillgång till fasta produktionslokaler förbättras våra möjligheter att ta fram nya föreställningar. Vi ser fram emot att kunna göra ännu mer cirkus för och med Botkyrkaborna och att föra ut Botkyrkas namn i världen.

Cirkörhuset beräknas slå upp portarna år 2012 i Subtopiaområdet i Alby. Lokalerna kommer att rymma hela cirkusens verksamhet och samtliga medarbetare, inklusive lokaler för utbildning, träning, repetition och administration.

- Genom att samla alla våra verksamheter under ett tak kommer vi att höja nivån på allt vi gör. För Cirkus Cirkör är detta ett stort steg i vår utveckling och en av de största enskilda satsningarna någonsin på Cirkus Cirkör som konstnärlig institution, säger Anders Frennberg, vd för Cirkus Cirkör.

Det hela medför att Cirkus Cirkör kan ge fler föreställningar lokalt och samtidigt utvidga sin utbildningsverksamhet för boende, skolor och företag i kommunen.

 Cirkus Cirkörs närvaro i kommunen har ett viktigt symbolvärde för Botkyrka kommun och har bidragit till bilden av Botkyrka kommun som långt ifrån lagom. Dessutom stärker satsningen Botkyrka som en attraktiv plats för företagsetableringar och kommer att ge fler besökare till kommunen.

 - Vi är mycket medvetna om att upplevelseindustrin är en starkt växande bransch idag. En sådan industri behöver utvecklas på en ort som präglas av öppenhet, tolerans, jämställdhet och social omsorg. Vår internationella kommun har de förutsättningar som denna typ av industri kräver, säger Katarina Berggren.

Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 25 mars.

 

För mer information kontakta gärna

Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, 070-886 12 96, katarina.berggren@botkyrka.se

Milyon Tekle-Haile, presskontakt för Socialdemokraterna i Botkyrka, 0734-21 86 53, milyon.tekle-haile@botkyrka.se

 

 

 

: