Botkyrka kommun

Botkyrka kommun storsatsar på att ta bort pappershandlingar

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 10:34 CEST

Botkyrka kommun ligger i framkant vad gäller papperslös nämndhantering. Efter en försöksperiod med två nämnder ökar man nu farten och inför nu den nya lösningen i samtliga nämnder och beredningar.

Kommunen ersätter alltså dagens arbetsprocess med en mer flexibel och miljövänlig genom att erbjuda möjlighet att inhämta och bearbeta nämndhandlingar elektroniskt via läsplatta och datorer.

- Vi har arbetat länge med detta och är stolta över genomslaget, att ta steget fullt ut känns därför naturligt. Det är inte bara politikerna som ska ha tillgång till handlingarna digitalt utan även medborgarna ska enklare kunna inhämta offentliga nämndhandlingar digitalt via www.botkyrka.se, säger Lars Svantesson IT-chef i Botkyrka kommun.

Hela satsningen på papperslösa handlingar ska vara genomförd i november då kommunfullmäktige kommer att ha sitt första sammanträde digitalt.

På grund av denna stora satsning kommer Botkyrka kommun att delta  i den årliga konferensen "Sundsvall 42" för att dela med sig sina erfarenheter kring sitt arbete.

För mer information, kontakta:

Lars Svantesson, IT-chef , tel: 08 530 614 42, mail: lars.svantesson@botkyrka.se

Chris Kwan, projektledare, tel: 073 370 9562, mail: chris.kwan@botkyrka.se

 

 

 

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se