Botkyrka kommun

Botkyrka kommun tar ytterligare ett viktigt steg för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:11 CEST

Kommunfullmäktige i Botkyrka undertecknar Aalborgdeklarationens åtaganden. Därmed tas ytterligare ett viktigt steg för ett hållbart Botkyrka.
– Botkyrka har kommit långt när det gäller arbetet med hållbar utveckling. Undertecknandet av Aalborgdeklarationens åtaganden placerar oss i ett europeiskt sammanhang och ger oss en god grund i vårt fortsatta arbete för ett hållbart Botkyrka, säger Peter Nyberg, byggnadsnämndens ordförande (s)

Kommunerna har en viktig roll att fylla i arbetet för att kommande generationer också ska ha en möjlighet att leva ett gott liv. För det krävs en långsiktig planering utifrån ett såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt perspektiv. Många kommuner i Europa har följt uppmaningen från världskonferenserna i Rio och Johannesburg att intensifiera arbetet för hållbar utveckling. Aalborgdeklarationen är de europeiska lokala myndigheternas svar. Deklarationen, som kom till 1994, har i år undertecknats av fler än 2300 kommuner runtom i Europa. Botkyrka skrev under 1999.

Nu har ytterligare ett viktigt steg tagits. Aalborgdeklarationen har kompletterats med ett antal viktiga åtaganden. När kommunfullmäktige i Botkyrka ikväll ratificerar dessa åtaganden gör vi det som hittills enda kommun i Stockholms län och som en av endast fem kommuner i landet. Vår förhoppning är att fler följer efter.

Aalborgdeklarationens åtaganden innebär att Botkyrka kommun åtar sig att, som ett första steg göra en genomlysning av kommunens arbete med hållbar utveckling med utgångspunkt från "Aalborg+10". Därefter inleds en bred målformuleringsprocess baserad på delaktighet för att ta fram en utvecklad Agenda 21 – en vision för hållbar utveckling. Ratificeringen innebär också att Botkyrka kommun kommer att ingå i ett europeiskt samarbete där många tillsammans arbetar för en hållbar utveckling och också gemensamt följer upp utvecklingen av de insatser som görs.

För mer information – gå in på www.aalborgplus10.dk

Eller kontakta:
Lars Olson, planeringschef
Ingrid Molander, miljöcontroller
Peter Nyberg, Byggnadsnämndens Ordf