Botkyrka kommun

Botkyrka kommuns köp av Lindhovs gård - Vi tar revisorernas kritik på största allvar!

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:24 CEST

Kommunens revisorer har granskat ett projekt som gäller ett köp av Lindhovs gård för att användas som särskilt boende. De riktar i sin rapport kritik mot hur projektet har genomförts.

Vi tar revisorernas kritik på största allvar!

2007 köpte Botkyrka kommun Lindhovs gård för att göra i ordning och använda gården för särskilda boenden för personer med psykiska funktionshinder. Under projekteringen visade det sig att det skulle bli mycket dyrare än vi från början räknade med. Därför avbröt vi projektet. Vi undersöker nu hur vi ska använda gården i framtiden.

Revisorernas granskning, som initierades av kommunen, är omfattande och grundlig. Vi ska nu gå igenom rapporten punkt för punkt ­- allt ska genomlysas. Det är viktigt för oss som förtroendevalda att så snart det går få veta exakt vad som hänt så att vi kunna bedöma vilka ytterligare åtgärder som vi bör vidta, utöver det som redan gjorts. Senast den 30 november kommer revisorerna att få svar från de berörda nämnderna: kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden.

För mer information, kontakta
Katarina Berggren (s), kommunstyrelsens ordförande, tel. 0708-86 12 96.

Jean-Pierre Zune (s), ordförande i socialnämnden, tel. 0736-62 87 81.

Mats Einarsson (v), ordförande i tekniska nämnden, tel. 0734-21 87 84.
____________________________________________________________

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med nästan 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.