Botkyrka kommun

Botkyrka står i centrum för europeiskt interkulturellt arbete

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 14:51 CET

Sedan augusti 2011 är Botkyrka kommun den enda kommun i Sverige som är med i nätverket Intercultural cities. Kommunen arbetar med att förverkliga en interkulturell policy och genom nätverket kan man få stöd av både experter och få ta del av hur andra städer i Europa tänker och planerar inför framtiden.

- Botkyrka går därmed före med att både anta och arbeta med de framtidsutmaningar som hela Sverige står inför. I slutet av september sammanställde Europarådet sitt expertutlåtande över Botkyrkas interkulturella arbete. Rapporten är en första analys av Botkyrkas styrkor och svagheter, så vi får både ris och ros, säger Helena Rojas som är utvecklingschef i kommunen. 

Mångkulturellt centrum i Fittja står den 29–30 november värd för det första nätverksmötet med samtliga ICC kommuner i Europa. Deltagare från 14 länder träffas under två dagar för att lära av varandras sätt att påverka utvecklingen i våra städer.

- Nätverket ska fungera som en plattform där man utbyta idéer och tankar om hur man kan arbeta för att skapa en hållbar och interkulturell samhällsutveckling. Vi är väldigt stolta över att Botkyrka ligger i framkant för detta arbete, säger Jens Sjöström (s), vice kommunstyrelseordförande.

ICC är ett initiativ från Europarådet och Europeiska kommissionen. Kravet för att få ingå i ICC är en uttalad ambition att gå från mångkulturalism till interkulturalism.

Läs gärna mer på:

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Source/Cities/intercultural_cities_presentation_EN.ppt

För mer information, kontakta:

Jens Sjöström, kommunstyrelsens vice ordförande (s), mail: jens.sjostrom@botkyrka.se

tel 08 530 614 35 eller 070- 886 1101 

Helena Rojas Lundgren, utvecklingschef, mail: helena.rojas-lundgren@botkyrka.se

tel: 08 530 61430 eller 070- 886 1412 

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 82 400 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se