Botkyrka kommun

Botkyrka stärker sin satsning på film

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 09:20 CEST

Botkyrka kommun fortsätter satsningen på film genom att anställa en samordnare för filmutveckling. Film och scenkonst är viktigt i kommunens satsning på upplevelseindustrin och utveckling av de kreativa näringarna. Uppdraget för den nye samordnaren Ulf Andersson-Greek är bland annat att locka hit fler filmprojekt och aktörer till Botkyrka.

- Vi tar ett krafttag för att utveckla våra lokala filmverksamheter och tydligare sätta Botkyrka på den svenska filmkartan, säger Jens Sjöström, kommunalråd i Botkyrka kommun. Vi har en tydlig strategi att utveckla nya talanger, berättelser och miljöer. Samt att bidra till utvecklingen av svensk film. Botkyrkaborna ska kunna ha glädje av filmsatsningen, både som publik och som producenter av egen film.

I Botkyrka pågår redan flera olika filmprojekt, bland annat:

  • Filmregion Stockholm-Mälardalen där Botkyrka driver utvecklingsfrågor som kort- och dokumentärfilm, talangutveckling samt inkubatorverksamhet.
  • Medieutbildningar på Xenter Botkyrka.
  • Filmbasen, där unga filmare får stöd i sitt arbete.
  • Utbildning genom Dramatiska Institutet.
  • Film- och tv-studion Hangaren (2200 kvm).

- Botkyrka har ett unikt engagemang och stor kunskap om film hos både politiker och verksamheter. Det är ett väldigt spännande uppdrag, säger den nye samordnaren Ulf Andersson-Greek som tidigare har arbetat på resurscentret Film Stockholm.

Vill du veta mer om Botkyrkas filmsatsning, kontakta:
Pernilla Hellman
Verksamhetschef Kultur
Telefon: 08-530 619 69 eller 070-889 18 73
E-post: pernilla.hellman@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se