FORES

Botkyrka Sveriges bästa klimatkommun enligt ny rapport från FORES

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 09:30 CEST

I en ny rapport från tankesmedjan FORES rankas Sveriges kommuner utifrån hur bra de varit på att minska sina utsläpp av växthusgaser sedan 1990. Botkyrka kommun hamnar på första plats i rankningen. Utsläppen har minskat i 265 av 290 kommuner.

I rapporten Svenska kommuners utsläpp har Fanny Engkvist kartlagt och sammanställt de svenska kommunernas utsläppsminskningar och särskilt fokuserat på vilka åtgärder som lett till de största minskningarna. Tre faktorer har vägts samman: kommunernas utsläppsminskningar sedan 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person. Botkyrka kommun i Stockholmsregionen kommer på första plats. Flera andra förortskommuner hamnar högt på listan, men även kommuner som Fagersta och Härnösand.

- Bland de kommuner som placerar sig högt är det framför allt utbyggnaden av fjärrvärme och utfasningen av fossila bränslen vid uppvärmning som bidragit till de största minskningarna. Intervjuer med flera framgångsrika kommuner visar också att drivande politiker i samarbete med tjänstemän och näringsliv är avgörande för ett framgångsrikt kommunalt klimatarbete, säger Fanny Engkvist.

Sverige har som land minskat sina utsläpp med cirka 9 procent mellan 1990 och 2009. Under perioden har utsläppen minskat i 265 av 290 kommuner, och i flera kommuner har utsläppen minskat betydligt mer än 9 procent. Exempelvis har utsläppen i Stenungssund minskat sina utsläpp med hela 66 procent. Redan idag är utsläppen per person i sju kommuner lägre än de 1,9 ton, den nivå som bland andra OECD identifierat som den globalt hållbara nivån för 2050.

- Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan hur kommuners utsläpp utvecklats under de senaste 20 åren. Även om kommunerna inte själva kan styra bort alla sina utsläpp visar studien att kommuner kan spela en viktig roll för att få ner utsläppen till hållbara nivåer. I de flesta fall sker utsläppsminskningarna dessutom i samklang med en gynnsam ekonomisk utveckling, säger Daniel Engström Stenson, chef för FORES miljöprogram.

Rapporten lanseras tisdagen den 3 juli kl 10-11 vid ett seminarium i Almedalen. Med vid seminariet är bland andra representanter från Botkyrka, Fagersta och Gotland.

Rapporten Svenska kommuners utsläpp kan laddas ner kostnadsfritt via www.fores.se

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Engström Stenson, programchef miljö, FORES

0730-88 52 63 daniel.engstrom@fores.se

Fanny Engkvist, rapportförfattare

0701-48 28 35 fanny.engkvist@fores.se

Bifogade filer

PDF-dokument