AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Botkyrka väljer AllTele

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 14:55 CEST

Botkyrka kommun har i upphandling tilldelat AllTele ett treårigt avtal med option på förlängning med två år. Avtalsvärdet är initialt ca 27 miljoner och vid utnyttjande av förlängning ca 45 miljoner. Avtalet omfattar en komplett kommunikationslösning för fast och mobil telefoni, med s.k. unified messaging realiserad i en IPCentrex-baserad plattform för drygt 5 000 anknytningar. Leveransstart med mobila och fasta telefonitjänster sker under fjärde kvartalet och komplett teknikleverans planeras vara i full drift under första kvartalet 2013.

Omfattningen av leveransen innebär bl.a. att Botkyrka kommun nu fritt väljer fasta eller mobila abonnemang och kombinationer av dessa för full flexibilitet och tillgänglighet. Unified messaging med integrerade SMS, messaging, konferens och hänvisningssystem utgör bara exempel på de tjänster som nu blir tillgängliga för samtliga inom kommunen.  Visionsutveckling AB kompletterar leveransen med marknadens modernaste telefonistarbetsplatser.

-  Att Botkyrka kommun, efter en mycket omfattande upphandling, ger oss förtroendet som leverantör i denna omfattande affär är speciellt roligt då det för kommunen innebär ett stort tekniskt steg att ta från en äldre traditionell växelmiljö till framtidens IPCentrex-lösning.

-  Målet är givetvis att kommunens interna kommunikation, liksom servicenivå och tillgänglighet för kommunens innevånare, ska förbättras avsevärt. För AllTele, som efter Venteloförvärvet 2011 redan har en stark position på marknaden med ett 40-tal kommuner, majoriteten i äldre teknik, är detta en mycket viktig affär. IPCentrex som redan är väl etablerad inom den privata företagsmarknaden tar nu också steget in i kommunerna.

-  Botkyrka Kommun blir med denna satsning en av landets första storkommuner som tar steget in i framtiden, kommenterar Ola Norberg, vd AllTele.


För ytterligare information, kontakta:
AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: +46 (0) 910 20 00 00
Mobil:+46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se