Botkyrka kommun

Botkyrkafixaren kommer till Botkyrka

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 15:12 CET

Nu inför Botkyrka kommun en så kallad Botkyrkafixare. Tjänsten innebär en möjlighet
för kommunens äldre; 70 plus, att kostnadsfritt få hjälp med diverse sysslor, exempelvis skruva i glödlampor och sätta upp gardiner.
Framför allt ska sysslorna som Botkyrkafixaren utför vara förebyggande så att fall och andra skador i hemmen minskar. Botkyrkafixaren
har också rollen att tipsa om vad man som äldre bör tänka på när det gäller säkerhet.

Beslutet att inrätta en Botkyrkafixare fattades av kommunfullmäktige den 26 januari,
och tjänsten rullar igång i Alby och Tumba den 20 mars.


För mer information, kontakta:
Daniel Aouat, Botkyrkafixare, telefon: 530 612 44 (vardagar 8-9), mobil: 0734 -21 85 75.
Birgitta Jansson, anhörigsamordnare på Anhörig-äldrecentralen, 0708 - 86 10 86.
Päivi Pannula, verksamhetschef för hemtjänsten i Botkyrka,
mobil: 0708 - 86 10 92.

Anna Strömberg
Informatör
Vård- och omsorg
Botkyrka kommun
147 85 Tumba
Direkt: 530 618 83
Fax: 530 613 92