Botnia Exploration

Botnia Exploration: Bokslutskommuniké år 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:56 CET

(Aktietorget: BOTX)

Botnia Exploration Holding AB (publ)
556779-9969

Perioden januari -- december 2009
* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0 ).
* Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 168 (-537).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 169 (-541).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-518,2).

Kvartal oktober -- december 2009
* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
* Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 826 (-403).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 827 (-378).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-347,43).

Väsentliga händelser under året
* Genomförd listning på AktieTorget med övertecknad nyemission.
* Genomförda nyemissioner har tillfört bolaget kSEK 12 500.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
* Avsiktsförklaring om förvärv av Hans. A. Resources Sweden AB har ingåtts.
* Övertar kontrollen av koppar/guldfyndighet i Aitikområdet