Botnia Exploration

Botnia Exploration: Delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 08:44 CEST

Botnia Exploration Holding AB (publ)
556779-9969

Perioden januari -- september 2010

* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0 ).
* Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 734 (-342).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 586 (-342).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (0,00).

Kvartal juli - september 2010

* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
* Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 701 (-229).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 552 (-229).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (0,00).

Viktiga händelser under årets första tre kvartal
* Förvärvet av Hans.A. Resources Sweden AB slutfördes i mars 2010. Detta är ett viktigt strategiskt förvärv och möjliggör en klart snabbare expansion och vidareutveckling av bolagets undersökningstillstånd. Projekten har analyserats och en arbetsplan och strategi har lagts för framtida utveckling.
* En intensiv prospektering framför allt med blockletning har utförts i hela Vindelgranseleområdet. Detta gäller i såväl Hansa projekten som det gamla Botnia projektet Forsheden. I det senare har vi uppnått stora framgångar som kan betecknas som ett genombrott. Resultaten har tidigare redovisats i pressmeddelanden och på vår hemsida. Magnetiska mätningar har utförts under september månad. Slingram-mätningar påbörjades i början av oktober.
* Höga halter av silver, bly och zink har rapporterats i Forsheden med en klar förstärkning av malmvärdet.
* Detaljplanering för provbrytning av guldprojektet Vargbäcken fortsätter. Som en del av detta påbörjas utredning av MKB (miljökonsekvensbeskrivning) för projektet. Företagen Svensk MKB och Bergab har anlitats som experter. MKB ansökan planeras att inlämnas under slutet av oktober. De flesta prover är klara.
* Internationella kontakter har tagits med intressenter avseende bolagets volframprojekt och en broschyr på engelska har framtagits för marknadsföring av dessa projekt.
* Prospekteringen i Orgsjön med djupmoränborrningar är slutförda. Projektet har förlängts med ytterligare 1 år.
* Nya undersökningstillstånd som godkänts:
* Kåpponis i Jockmocks kommun avseende guld.
* Älgsjö i Åsele kommun avseende guld. Detta projekt har sönats.
* Galtabo i Nora kommun avseende sällsynta jordartsmetaller.
* Darsbo i Skinskattebergs kommun avseende sällsynta jordartsmetaller. Analyser med intressanta resultat är uppmätta. Resultaten har tidigare redovisats i pressmeddelande och på vår hemsida.
* Vena nr 4 i Askersunds kommun med Sveriges mest kända koboltmineralisering.
* Sellmansberget i Storumans kommun i Västerbotten avseende volfram.
* Ytterligare ett antal undersökningstillstånd är ansökta men är ännu ej beslutade.
* Ny förbättrad hemsida är lanserad och finns nu även i engelsk version efter önskemål från marknaden.
* Aktieägarna inbjöds till Guldlinjeområdet för praktisk genomgång av våra projekt. Besöket var mycket uppskattat och planeras bli en återkommande aktivitet.
* Tätborrning för optimering av provbrytningen i Vargbäcken är utförd. Jordavtäckning påbörjas under oktober.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
* Botnia föreslår företrädesemission om ca 31 MSEK för finansiering av planerad expansion.