Botnia Exploration

BOTNIA EXPLORATION FÖRVÄRVAR LÅNGT FRAMSKRIDNA GULDPROJEKT

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 13:06 CET

Stockholm, 19 januari 2010, Botnia Exploration Holding AB ("Botnia"), noterat på Aktietorget: BOTX, har ingått avsiktsförklaring med Hansa Resources Limited ("Hansa") avseende förvärv av samtliga aktier i företagets svenska dotterbolag. Köpet innehåller ett flertal guldprojekt, huvudsakligen belägna i Västerbotten längs den berömda s k "guldlinjen".

Det främsta av projekten är Vargbäcken, som har undersökts enligt NI 43-101, där indikerade mineralresurser uppgår till 1,2 miljoner ton med 1,44 g/t (56.700 ounces) guldhalt och där antagna mineralresurser uppgår till 0,9 miljoner ton med 1,68 g/t (48.120 ounces) guldhalt. Vargbäcken innehar en bearbetningskoncession fram till 2032. Hansa erhåller 7 MSEK, som kommer att erläggas i tre avbetalningar över trettio månader, samt 237 miljoner aktier i Botnia. Affären är villkorad av aktieägarnas godkännande. Affären beräknas kunna slutföras före den 31 mars 2010.


Utöver Vargbäcken inkluderar förvärvet följande:

· Middagsberget, beläget 4 km från Vargbäcken, har en hög guldmineralisering över en yta av 300 m x 100 m och förblir öppen längs systemets förmodade utbredning. Mineraliseringen börjar på 15 meters djup och sträcker sig till gränsen för RC-borrning på 80 meters djup.

· Middagsberget Norr, 550 m nordväst från Middagsberget, med en 250 m lång blocksvans med mycket hög guldhalt. Medelvärdet för enskilda stickprov från stora och vinkelformade block funna i blocksvansen är 19,7 g/t guldhalt, med värden som sträcker sig från 0,02 g/t till 60,8 g/t.

· Fäboliden A, B och C är tre områden med guldmineraliserad berggrund inom 3,1 km från Middagsbergets borrprojekt.

· Harpsund, angränsande till Svartliden, med tre förekomster av guldformationer i dagen av stort intresse.

För detaljerad information om Vargbäcken hänvisas till följande rapporter:

· Andrejs Panteleyev, XDM Geological Consultants, 2004: "Review of Exploration at Vargbäcken Gold Deposit, Skellefteå Mining District, Northern Sweden"
http://www.botniaexploration.com/files/review_of_exploration_at_vargbacken_43_101_panteleyev.pdf
· Neil Inwood, RSG Global, John Nebocat, PGS Pacific Geological Services, 2007: "Progress Report on the Resource Estimate and Exploration Programs at Vargbäcken Project, Sweden"
http://www.botniaexploration.com/files/progress_report_vargbacken_43_101_inwood_nebocat.pdf

John Nugent, styrelseordförande i Hansa, säger
- Hansa anser att värdet på våra nordiska guldprojekt på bästa sätt realiseras i samarbete med en stark nordisk partner. Vi bedömer att Botnia under Bengt Ljungs ledning och med dess starka styrelse är just en sådan partner. Vi ser fram mot många års samarbete och de värden som dessa tillgångar kommer att skapa, till förmån för Botnias och Hansas aktieägare.

Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration, säger
- De guldprojekt som förvärvas har mycket hög potential och ökar sannolikheten för Botnia Exploration att kunna presentera kända guldmalmreserver inom en snar framtid. Vi bedömer att vi med befintliga finansiella resurser kan ta detta steg och att denna affär är mycket attraktiv för våra aktieägare.

Stockholm, 19 januari 2010

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-705 431 605 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

John Nugent, Chairman, Hansa Resources Ltd., tel. mobil. +1 604 839 9066 605 eller e-post: johnnugent@telus.net

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2010-01-19.pdf
Botnia Exploration Pressrelease 2010-01-19 (English).pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Botnia Exploration

Om Botnia Exploration
Botnia Exploration Holding AB är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden. Inriktning på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Bolaget har ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är noterad på Aktietorget (BOTX). www.botniaexploration.com

Om Hansa Resources
Hansa Resources Ltd är ett kanadensiskt prospekteringsbolag med en projektportfölj som i sin helhet består av projekten i det svenska dotterbolaget Hansa Resources Sweden AB. Bolaget är noterat vid börsen i Toronto (TSX:HRL) www.hansaresources.com