Botnia Exploration

Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 14:53 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-01/bbb-2010-01.htm#BotniaExploration

- Mindre lönsamhetsstudie påbörjad av Vargbäckens guldfyndighet  
Botnia Exploration förvärvar kanadensiska Hansa Resources svenska dotterbolag och övertar därmed flera upparbetade guldprojekt i norra Sverige. beQuoted har talat med vd Bengt Ljung och bolagets blockletare Torbjörn Grahn om förvärvet och vad det innebär.

Förvärvar långt framskridet guldprojekt
Botnia Exploration har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i det kanadensiska prospekteringsföretaget Hansa Resources svenska dotterbolag.

Med förvärvet följer ett flertal guldprojekt i norra Sverige, koncentrerade till den så kallade guldlinjen i Västerbotten. Det längst framskridna av portföljprojekten är Vargbäcken, en guldfyndighet belägen 3 mil väster om Malå.

Vargbäcken har undersökts enligt NI 43-101 (kanadensiskt regelverk för hur mineralfyndigheter ska redovisas, beQuoteds anm). Indikerade mineralresurser uppgår till 1,2 miljoner ton med en guldhalt på 1,44 gram per ton och antagna mineralresurser till 0,9 miljoner ton med en guldhalt på 1,68 gram per ton.

- Den är inte en stor fyndighet men det finns guld för 900 miljoner kronor i backen där och det är en bra måttstock, säger Botnia blockletare Torbjörn Grahn som är bosatt i närheten av området och väl bekant med fyndigheten.

Torbjörn Grahn uppger att de mineraltillgångar som presenterats är beräknade på det som kan brytas i dagbrott. Samtidigt pekar han på att fyndigheten kan vara betydligt större än man känner till i dagsläget:

- Fyndigheten är inte begränsad utan fortsätter mot djupet och då vet man ju aldrig storleken på den.

Vargbäcken innehar en bearbetningskoncession* fram till 2032. Torbjörn Grahn uppger att Botnia inlett arbetet med en mindre lönsamhetsstudie av fyndigheten. Innan eventuell brytning kan påbörjas måste miljötillstånd inhämtas.

- Sen är det förberedelser för brytning som väntar, fortsätter Torbjörn Grahn som menar att brytningskostnaderna för den som sätter upp gruvproduktion i Vargbäcken kan bli relativt sett låga:

- Det är mycket mindre investeringar i ett dagbrott än i en underjordsbrytning, säger han och påpekar att om man skulle bryta och köra till anrikningsverk så finns det inom rimligt avstånd.

Vd Bengt Ljung säger att prospekteringsborrningarna i Vargbäcken kommer att fortsätta. Botnia är även i färd med att revidera sin prospekteringsbudget:

- Med den här affären kommer vår prospekterings- och borrningsstrategi att omarbetas. Kapacitet kommer att tas från de tillstånd som redan är klara för att förnyas och koncentreras till de nya, erhållna undersökningstillstånden, säger Bengt Ljung.

* Not: En bearbetningskoncession ger innehavaren rätt att förfoga över en påvisad och avgränsad utvinningsbar mineralfyndighet. Koncessionen gäller i 25 år och kan förlängas.

Middagsberget med stor potential
I förvärvet av Hansa Resources svenska dotterbolag ingår utöver guldprojektet i Vargbäcken även ett par projekt i dess närområde.

Bland dessa finns Middagsberget som består av två skilda fyndigheter. Dels själva berget med en guldmineralisering som går på djupet, dels en blocksvans med höga uppmätta guldvärden. Provborrningar har genomförts på berget.

- Det är en fyndighet som kan bli minst lika stor som Vargbäcken. Det återstår mycket borrningsarbete innan man kan ha en indikerad resurs, men det ser väldigt lovande ut, både Middagsberget och det som är runtomkring, fortsätter Torbjörn Grahn.

Förvärvet
Om Botnia genomför förvärvet i enlighet med den avsiktsförklaring som ingåtts erhåller Hansa Resources ungefär 6,8 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor vid övertagandet och resterande del i två delbetalningar fram till sommaren 2012.

Hansa erhåller även 237 miljoner nya aktier i Botnia. Affären är villkorad av aktieägarnas godkännande.

- Med det här förvärvet flyttar vi fram vår position från att vara gräsrotsprospektör till att vi har något som är beräkningsbart. Det handlar om ett kliv framåt på 4 till 5 år garanterat, säger Bengt Ljung och tillägger:

- Affären kommer givetvis medföra en viss utspädning för aktieägarna men det blir nog ingen utspädning värdemässigt, snarare tvärtom.

Om affären genomförs blir Hansa Resources den enskilt störste aktieägaren i Botnia. Samtidigt innebär affären att Botnia förstärks såväl inom styrelsen som på ledningsnivå:

- Hansas ordförande John Nugent har tackat ja till att ta plats i Botnias styrelse. Jag hoppas att vi även kan knyta till oss Mawsons vd Michael Hudson och vdn för Mawsons svenska dotterbolag, Mark Saxon, som rådgivare.

Mawson Resources äger i dagsläget 17 procent av Hansa Resources.

Prospekteringsinriktningen kvarstår
Trots att Botnia nu avser förvärva en fyndighet som är betydligt mer upparbetad än bolagets övriga projekt försäkrar Bengt Ljung att det i nuläget inte finns några planer på att vika av från den aktuella verksamhetsinriktningen med fokus på prospektering:

- Nej, den befintliga strategin har inte ändrats. I dagsläget är det här bara en avsiktsförklaring. Hur vi sedan gör får vi se när vi har affären klar, avslutar Bengt Ljung.
JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com