Botnia Exploration

Botnia Exploration: Nya undersökningstillstånd med Sällsynta Jordartsmetaller godkända

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 12:52 CET

Botnia Exploration Holding (BOTX) AB (publ), kan meddela att Bergsstaten godkänt fyra nya undersökningstillstånd av metallerna kallade Sällsynta Jordartsmetaller (REE). De fyra tillstånden, Stenkulla, Lövnäs, Ötjärnen och Utterbänningen ligger också i Bergslagsområdet i likhet med de tidigare godkända undersökningstillstånden Galtabo och Darsbo. Vad gäller undersökningstillstånden Galtabo, Stenkulla och Lövnäs, alla belägna i Örebro län, finns så kallade historiska analyser. Dessa har utförts av SGAB på uppdrag av Nämnden för Statens Gruvegendom (NSG) under 1991. Tre av våra godkända undersökningstillstånd (Ötjärnen, Utterbänningen och Darsbo) ligger i förlängningen av det välkända Riddarhyttefältet. Bland annat har det världsbekanta mineralet Bastnäsit (CeFCo3) fått sitt namn från detta område.

Prospektering är planerad att genomföras under våren/sommaren 2011 varefter analysering kommer att utföras. 

"Helt klart ser vi Sällsynta Jordartsmetaller och Volfram som utmärkta komplement till prioriteringen av guld i vår produktportfölj. Som redovisats i internationell press, har intresset för Sällsynta Jordartsmetaller ökat kraftigt på senare tid. Av detta skäl för Botnia diskussioner med svenska och utländska intressenter", säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration.


För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com


Botnia Exploration Holding AB är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter, ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsidawww.botniaexploration.com