Botnia Exploration

Botnia Exploration: Överlåter undersökningstillstånd

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 16:22 CEST

(AktieTorget: BOTX)

(Aktietorget: BOTX) Tre av de undersökningstillstånd som ingick i Botnia Explorations köp av Hans A. Resources projektportfölj har överlåtits till Helsingland Exploration AB. Undersökningstillstånden har överlåtits utan ekonomisk ersättning eller andra legala villkor.

De överlåtna undersökningstillstånden fick stor uppmärksamhet i media när Hans A. Resources tecknade ett samarbetsavtal med Harriet Svensson och Siw Wiik i Överturingen. Mätningar och diamantborrningar och utfördes men Hans A. Resources geologer och styrelse beslutade att avbryta vidare prospektering. Ledningen för Botnia Exploration/Hans A. Resources instämmer i detta beslut.


För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com


Botnia Exploration Holding AB är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter, ett 40-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på Aktietorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com