Botnia Exploration

Botnia Exploration skyndar på nya bearbetningskoncessioner

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:42 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2011-02/bbb-2011-02.htm#BotniaExploration

För att påskynda ansökningsarbetet med bearbetningskoncessioner har Botnia Exploration tecknat avtal med ÅF-Infrastructure. Avtalet publicerades samma dag som bolagets vd Bengt Ljung svarade på läsarfrågor på AktieTorgets hemsida.

Samarbetar för att vinna tid
Det samarbetsavtal med ÅF-Infrastructure som Botnia Exploration kommunicerat avser konsulttjänster inom gruvnäring. Konsultföretaget har tillgång till runt 400 personer med gruvteknisk kompetens.

Syftet med avtalet är att snabba upp processen i ansökningsarbetet av ytterligare 3 - 4 bearbetningskoncessioner i Sverige.

De aktuella undersökningstillstånden är guld- och kopparprojekten Purnu och Jorbojokki samt guldprojektet Middagsberget. 

Enligt Bengt Ljung är de tidsvinster som detta medför mycket viktiga med tanke på de höga guld och mineralpriser som existerar för tillfället. Han räknar med att avtalet leder till tidigareläggningar av provbrytningar och att en tidsvinst på 2 - 3 år kan göras. 

Avtalet innebär även att Botnia Exploration via ÅF får tillgång till av Swemin ackrediterade personer (kvalificerade personer) som kan agera som second opinion vid till exempel publicering av pressmeddelanden.

Att företagets kommunikation är viktig framgick av de läsarfrågor som Bengt Ljung besvarade på AktieTorgets hemsida den 27 januari. Frågor kring detta ställdes upprepade gånger. 

Fokus på 4 - 6 tillstånd
När det gäller Botnia Explorations stora mängd undersökningstillstånd klargjorde Bengt Ljung att företaget troligen kommer lämna tillbaka 5 - 6 tillstånd under året.

Samtidigt bedömer företaget 4 - 6 tillstånd som riktigt intressanta, däribland Vargbäcken. Det ovan nämnda samarbetet med ÅF är ett sätt att skynda på arbetet med de intressanta tillstånden. 

Intäktsprognos ligger fast
På frågan om Botnia Explorations kommande intäkter höll Bengt Ljung fast vid tidigare uttalade prognoser.

Bolaget räknar med att Vargbäcken bör kunna generera intäkter från och med senare delen av 2011, förutsatt att processen med godkännandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-ansökningen) inte drar ut på tiden. 

De indikationer Bengt Ljung fått från den hårt belastade Länsstyrelsen i Västerbotten tyder på att handläggningstiden för MKB-ansökningen för Vargbäcken, som inlämnades den 13 december, kan bli 6 - 8 månader. Ärendet är för närvarande utsänt på remiss till alla berörda instanser. 

Botnia Explorations bokslutskommuniké släpps den 16 februari.