Banverket

Botniabanan AB frikänt i miljömål

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 10:00 CEST

Måndag 7 juli föll domen i Örnsköldsviks tingsrätt avseende miljöbrott, alternativt vållande till miljöstörning, och otillåten miljöverksamhet i samband med byggande av Botniabanan 1999. Åtal ogillades för de åtalade; Botniabanan AB:s tidigare vd Arne Forsell samt Skanskas produktionschef Patrik Silfvernagel.

Även yrkandet om företagsbot avseende Botniabanan AB ogillades. Tingsrätten bedömde ej att Botniabanan AB grovt åsidosatt de särskilda skyldigheter som är förenade med verksamhet av detta slag.

De händelser som skett, dvs ett begränsat skred i ett jordupplag respektive en ökad grumling i ett vattendrag, som även grumlas naturligt, bedöms varken ha föranletts av uppsåt eller oaktsamhet.

- Tingsrätten har gjort samma bedömning som oss, och vi är naturligtvis väldigt glada, kommenterar Marie Berglund, miljöchef vid Botniabanan AB. Skredet i Nylandsbäcken var oförutsägbart och omöjligt att förhindra med rimliga åtgärder och ses som en olyckshändelse. Undersökningar som gjorts i bäcken vid Nylandsupplaget samt i Bryngeån, där grumlingen skedde, tyder på att djurlivet i bäcken och fisken i ån inte tagit skada av skred och grumling.

- Beslutet innebär en stor lättnad för alla ansvarstagande medarbetare såväl i det här projektet som för övriga anläggare och byggare i landet, säger Botniabanan AB:s informationschef Jan Bergman.

Kontakta:
Jan Bergman, Informationschef
0660 - 29 49 00, 070 - 320 25 00