Länsstyrelsen Västerbotten

Botniabanan genom Umeälvens delta

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 18:00 CEST

Länsstyrelsen har idag beslutat ge Banverket tillstånd att dra Botniabanan genom Natura 2000-områdena i Umeälvens delta.
- I beslutet finns en del villkor som hör ihop med planen för kompensationsåtgärder som måste uppfyllas, poängterar Percy Gustavsson, avdelningschef vid miljö- och planavdelningen på Länsstyrelsen

Länsstyrelsens beslut gäller tillstånd att dra Botniabanan genom de båda Natura 2000-områdena ”Umeälvens delta och slätter” samt ”Umeälvens delta”. Tillståndet gäller inte för de delar som byggs i vatten. Dessa prövas av Miljödomstolen som börjar huvudförhandlingen den 19 oktober.
Villkor för djur och miljö

I Länsstyrelsens tillstånd finns villkor om kompensationsåtgärder. Dessa kommer framförallt från den plan som tagits fram på regeringens begäran och som också efterfrågats av EU-kommissionen.
Det finns också andra villkor som skydd för miljön både under byggtiden och sedan under järnvägsdriften.
- Vi anser att de nu föreslagna åtgärderna är tillräckliga som skydd för Natura 2000-områdena och dessa områden därför inte utgör något hinder för att bygga Botniabanan i den beslutade sträckningen, avslutar Percy Gustavsson.

För mer information
Percy Gustavsson 090-10 73 98, 070-577 73 98