Business Region Göteborg

Botten nådd i Göteborgskonjunkturen - vändning till hösten

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 11:50 CEST

Efter en svag vår tror företagen i Göteborgsregionen på en ljusning till hösten. Det visar Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport. Rapporten visar också att arbetsmarknaden fortsatt växa trots vårens svaga konjunkturläge.

Konjunkturrapporten för andra kvartalet 2013 presenterades i dag vid lunchtid på ett seminarium. Enligt vårens stora barometerundersökning bland företag i Göteborgsregionen är konjunkturläget fortfarande något svagare än normalt. När företagen blickar framåt är optimismen däremot större. Till hösten väntas konjunkturindexet stiga från dagens nivå på minus 19 till plus 3.
– Det innebär att vi är på väg mot ett läge som kan klassas som normalkonjunktur och att vi troligtvis har passerat botten, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Jämfört med höstens undersökning så är det livsmedelsindustrin och fordonsindustrin som står för de största positiva förändringarna. För fordonsindustrin ligger nu indexet strax under gränsen för normalkonjunktur

Arbetsmarknaden har dock stått emot och visar på fortsatt styrka. Antalet sysselsatta har ökat med 1 procent under första kvartalet. Arbetslösheten har samtidigt ökat med 0,2 procentenheter och ligger nu på 7,3 procent. Ökningstakten är lägre här än i övriga storstadsregioner.
– Vår tidigare prognos att arbetsmarknaden förbättras till hösten ligger därmed fast. Men vi har en stor utmaning i att få ner arbetslösheten bland de grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och det finns risk för bakslag i den europeiska ekonomin, säger Henrik Einarsson chef analys och strategi på Business Region Göteborg.

Konjunkturrapporten visar också att Göteborgsregionen växer och att antalet invånare ökade ovanligt mycket under första kvartalet. Per sista mars var vi 949 812 invånare.
– Det innebär att vi nu i juni passerat 950 000 invånare med råge. En relativt stark arbetsmarknad har sannolikt bidragit till att Göteborgsregionen är attraktiv för inflyttare.  En annan följd är att fastighetspriserna fortsatt stiga kraftigt och är nu rekordhöga, säger Henrik Einarsson.

Konjunkturrapporten i sin helhet medföljer som pdf-fil i det här pressmeddelandet.

För mer information kontakt gärna:
Patrik Andersson
VD Business Region Göteborg
Tel: 031-367 61 20

Henrik Einarsson
Chef för analys och strategi Business Region Göteborg
Tel: 0704-41 24 19

 

 

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.