Finansdepartementet

Boutredningen föreslår skärpning av andrahandslagstiftning

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:09 CET

Nationella bostadssamordnaren vill straffbelägga olagliga överhyror för att skydda unga på andrahandsmarknaden. Dessutom föreslås en översyn av byggregler för små lägenheter och förändringar av bostadsbidragssystemet. Förslagen presenteras i Boutredningens slutbetänkande.

Boutredningens arbete har avslutats och en lägesbeskrivning samt åtgärdsförslag mot de hinder som identifierats under arbetets gång, har överlämnats till regeringen. Det är en tuff verklighet för unga på bostadsmarknaden, som beskrivs i utredningens slutbetänkande "Renovering av bostadsmarknad efterlyses!" Ungas ekonomiska situation, den begränsade informationen och ett regelsystem som inte går att applicera på ungas verklighet är några av de problem som tas upp.

Brist på bostäder för unga, brist på kunskap och brist på information Det finns inte tillräckligt med lägenheter för unga att efterfråga. Konkurrensen om små lägenheter är stor och utredningen anser att man måste öka ungas möjligheter inte bara gällande redan befintliga bostäder, utan också att det måste nyproduceras fler lägenheter som passar målgruppen. Utredningen lägger förslag om en översyn av regelsystemet för små lägenheter men också de fördyrande omständigheterna det innebär att bygga ytsnåla, billigare lägenheter, måste neutraliseras.

- Ska utbudet styras av den faktiska efterfrågan, måste också förutsättningarna vara sådana att det går att få ekonomi i det som efterfrågas, och det finns en stor efterfrågan på små kostnadseffektiva lägenheter, säger Lotta Jaensson.

Ett annat område som berörs i rapporten är bristen på bostadsrelaterad information och effektiv förmedling av bostäder. Utredningen lägger flera förslag för att öka både samhällets och individens kunskap. En nationell bostadsportal bör utformas genom uppdrag åt Boverket och Konsumentverket, anser utredningen.

Unga har stor erfarenhet av oegentligheter på bostadsmarknaden Tre av fyra unga har bott olagligt, betalat överhyror eller varit inblandade i svarthandel, visar en undersökning på uppdrag av utredningen. Andrahandsuthyrning utan värdens tillstånd är den vanligaste företeelsen, men också överhyror och handel med svartkontrakt är något många unga har erfarenhet av.

- Det är oacceptabelt att reglerna inte respekteras och att människor måste betala svarta pengar för att få en bostad. De olagliga överhyrorna på andrahandsboende är mer regel än undantag och underminerar rörligheten på hela bostadsmarknaden. Det är ett så pass allvarligt problem att lagstiftningen behöver skärpas och överhyror bör leda till såväl prick i straffregistret som en ekonomisk påföljd, menar Lotta Jaensson.


Webbutsändning:
Se pressträffen i efterhand. http://www.regeringen.se/sb/d/8725/a/77158

Kontakt:
Lotta Jaensson
Nationell bostadssamordnare
Boutredningen
070-595 16 11
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2007:14 Renovering av bostadsmarknad efterlyses! (http://www.regeringen.se/sb/d/8728/a/77159)