Boverket

Boverket anser att fastigheter ska beskattas enhetligt

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 14:10 CEST

Fastigheter ska beskattas genom en enhetlig procentsats på taxeringsvärdet utan något skattetak. Det säger Boverket i sitt yttrande över förslaget ”Reformerad beskattning av bostäder”.

Finansdepartementets förslag gynnar ägare av dyrbara privatbostäder i storstadsområden. Förslaget missgynnar samtidigt ägare av billigare privatbostäder främst i Norrland.

Boverket anser också att förslaget från Finansdepartementet missgynnar dem som bor i hyresrätt jämfört med boende i andra upplåtelseformer. Det betyder bland annat att hushåll med svag ekonomi får svårt att ta sig in på bostads­marknaden.

Boverket går emot förslaget om att sätta ett tak på 4 500 kronor per småhus utan förordar att fastigheter ska beskattas genom en enhetlig procentsats på taxeringsvärdet utan något skattetak. De dyraste husen beskattas då med samma procentsats som de billigare.

Boverket anser att fastighetsskatten på fastigheter upplåtna med hyresrätt ska avvecklas och inte ersättas med en kommunal avgift som föreslås i promemo­rian. Enligt Boverket innebär förslaget liksom nuvarande system att hyresrätten utsätts för dubbel beskattning.

När det gäller skatten på kapitalvinster förordar Boverket en real reavinstberäk­ning, så att anskaffningskostnaden räknas upp med konsumentprisindex vid beräkning av kapitalvinsten. Skattesatsen bör vara 25 procent. Systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinst bör helt avvecklas, anser Boverket. Gamla uppskovsbe­lopp bör beskattas med skattesatsen 15 procent.

Till webbsida med Boverkets yttrande
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3130&epslanguage=SV

Ytterligare upplysningar:
Rolf-Erik Román, expert, Boverket, telefon 0455-35 32 06
Birgitta Frejd, informationschef, Boverket, telefon 0455-35 30 19, 0701-85 30 19

Ingemar Lönnbom 2007-08-17