Sveriges Brandkonsultförening (BRA Brandkonsulter)

Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 08:00 CET

– Boverket försvårar ombyggnadsprocessen av studentbostäder. För att förenkla dessa bör Boverket använda sin egen referensgrupp i ett tidigare skede, säger Kjell Fallqvist, ordförande för Sveriges Brandkonsultförening och dess representant i Boverkets referensgrupp brandskydd.

Den senaste revideringen av Boverkets byggregler är ett regeringsuppdrag. Uppdraget består i att underlätta byggandet av studentbostäder, asylbostäder och nattisverksamheter.

Representanter från Boverkets referensgrupp brandskydd, menar att Boverket inte använder gruppens kunskaper och expertis tillfullo. Konflikten rör det remissförslag som i november avstyrktes av referensgruppen. Förslaget som i praktiken innebär att störst fokus kommer att läggas på nybyggande, istället för investering i befintliga bostäder.

– Nybyggnadskraven är konkreta. Kraven för ombyggnation är däremot svåra att tolka. Det innebär att det blir enklare att bygga nytt, säger Kjell Fallqvist.

Sveriges Brandkonsultförening anser att Boverket skulle kunna lägga en mer proportionerlig säkerhetsnivå för att förenkla ombyggnationer av studentboenden, asylboenden och nattis.

Likvärdig situation med olika lösningar försvårar
Kjell Fallqvist målar upp ett exempelfall där fem studenter bestämmer sig för att flytta ihop i ett kollektivboende i en lägenhet och med ett gemensamt kontrakt. Ett scenario som skulle innebära en enkel brandskyddslösning, enligt Boverkets brandregler. En mer komplicerad lösning skulle krävas om fem separata kontrakt skrevs, för var och en av dessa hyresgäster. Detta eftersom att regelverket då kräver en anpassad brandskyddslösning för varje hyresgäst.

– Sveriges Brandkonsultförening anser inte att denna typ av kontraktsfråga ska vara avgörande för vilken säkerhetsnivå som ska gälla under ombyggnationer, framhåller Kjell Fallqvist.

Ändringar i brandreglerna leder till svårigheter att uppfylla krav på bland annat utrymning. Det återstående alternativet är att sprinkla byggnader. Med sprinkling följer ännu fler krav som ska uppfyllas. Något som blir både dyrare och mycket svårare att genomföra.

Ytterligare kritik
Förutom problematiken med det specifika fallet kring studentboende, asylboende och nattis, riktas annan hård kritik. Den hårda kritiken handlar om att Boverkets byggregler revideras alltför ofta, samtidigt som dessa är svåra att tolka.

– BBR har orimliga konsekvenser i själva byggnadsprocessen, avslutar Kjell Fallqvist.

Mer information om BBRs remissarbete, finner du under resurslänkar.


FAKTA: Boverkets referensgrupp brandskydd

  • Boverkets referensgrupp brandskydd etablerades 2010.
  • I referensgruppen sitter representanter från 14 olika organisationer i branschen. T ex: intresseföreningar, universitet och myndighetsorgan.
  • Syftet är att förbättra samverkan med de större aktörer som berörs av Boverkets regler inom brandskydd.
  • Gruppen träffas en till två gånger per år.

Kontakt
Kjell Fallqvist
Tfn: 070-850 22 00
E-post: kjell.fallqvist@brandkonsulten.se

Sveriges Brandkonsultförening bildades januari 2008. Syftet var att förena de företag som fanns i branschen för att driva branschgemensamma frågor och vara en partner inom området när det gäller lagstiftning, praxis och erfarenhetsutbyte. 

Föreningen har fastställt vad som ska krävas för att bli medlem och också definierat de etiska regler som ska styra arbetet. En av de första viktiga uppgifterna som föreningen har varit att framarbeta en certifiering av brandkonsultföretag. En certifiering som till skillnad från Boverkets certifiering inte bara mäter kunskaperna hos den enskilda brandkonsulten, utan hela företagets kvalitetssäkring på alla nivåer.

Mer information om Sveriges Brandkonsultförening kan du få här.