Boverket

Boverket säger nej till försäljning av 1 003 lägenheter i Östberga i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 09:00 CEST

Boverket bedömer att det inte blir tillräckligt många likvärdiga lägenheter kvar i Östberga och närliggande stadsdelar om lägenheterna säljs. Det kan därför befaras att de kommunala bostadsföretagens hyror inte får genomslag vid tillämpning av bruksvärdereglerna eller vid hyresförhandlingar. Därför säger Boverket nej till försäljning av 1 003 lägenheter i 13 fastigheter som ägs av Svenska Bostäder.

När det gäller vilka lägenheter som kan användas för jämförelse anser Boverket att det ska vara fråga om likvärdiga lägenheter. Boverket bedömer att alla lägenheter som de klagande har åberopat inte självklart kan användas vid en direktjämförelse. De har t.ex. inte ett likvärdigt läge och det finns också skillnader i tillgång till service.

Det kan dock inte uteslutas att lägenheter i de närliggande stadsdelarna kan komma i fråga vid en direktjämförelse. Men i de stadsdelarna finns det inte några lägenheter om 5 rum och kök. Om 1 003 lägenheter omvandlas till bostadsrätter blir det endast 14 % eller 168 kommunalt ägda lägenheter kvar i Östberga.

– Vid en sammanvägning av möjligt jämförelsematerial i andra stadsdelar och i Östberga, kommer det efter en försäljning inte att finnas så många kommunalt ägda lägenheter med olika egenskaper att hyrorna för lägenheter i det privata bostadsbeståndet kan bedömas utan någon större svårighet. Därför säger Boverket nej till försäljningen, säger Boverkets generaldirektör Ines Uusmann.

Svenska Bostäder har tidigare ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen i Stockholm om att sälja tomträtterna till 13 fastigheter med sammanlagt 1 003 lägenheter i Östberga. Länsstyrelsen i Stockholms län sa nej till försäljningen. Bostadsrättsföreningarna och Fastighetsägarna Stockholm har sedan överklagat beslutet hos Boverket. Den nya lagen om allmännyttiga bostadsföretag trädde i kraft i april förra året och lagen säger att allmännyttiga företag ska begära tillstånd hos länsstyrelsen för att få sälja sina fastigheter. Beslutet kan sedan överklagas hos Boverket som är sista instans.

Ytterligare upplysningar:
Ines Uusmann, generaldirektör, Boverket, tfn 0455-35 30 12
Gunilla Mejegård, enhetschef, Boverket, tfn 0455-35 32 37, 0701-85 32 37
Ingrid Birgersson, jurist, Boverket, tfn 0455-35 32 13
Jan-Erik Gustafsson, jurist, Boverket, tfn 0455-35 30 87
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket, tfn 0455-35 30 19