Boverket

Boverkets Byggprognos: Bostadsbyggandet oförändrat i år men ökar nästa år

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 13:45 CEST

I år påbörjas 20 000 bostäder. Det innebär att bostadsbyggandet blir i stort sett oförändrat för tredje året i rad. Nästa år beräknar Boverket att byggandet ökar till 21 500 bostäder. Det visar den senaste byggprognosen.

– Hushållens optimism och låga räntor bidrar till att småhusbyggandet ökar i år och under nästa år. Byggandet av flerbostadshus ökar från andra halvåret i år, säger Hans-Åke Palmgren, Boverket.

I år ökar byggandet på många håll i landet, men den stora nedgången i Storstockholm gör att byggandet totalt sett ökar marginellt. Boverket räknar med att cirka 5 000 bostäder påbörjas i Storstockholm i år, vilket är en minskning med 1 500 jämfört med förra året. Det är framför allt byggandet av studentbostäder som minskar, men troligen minskar även byggandet av bostadsrätter. Räknat per 1 000 invånare byggs det i särklass flest bostäder i Uppsala län.

Nästa år räknar Boverket med att byggandet ökar på många håll i landet. Mest ökar det i Västra Götalands län, enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. I Storstockholm bedömer vi att byggandet möjligen vänder uppåt under andra halvåret 2004, men marknaden för bostadsrätter fortsätter att utgöra en osäkerhet.

Totalt kommer cirka 90 000 nya bostäder att byggas under perioden 2003–2006 enligt Boverkets långtidsprognos.

Prognos för antalet påbörjade bostäder i nyproduktionen är:

År Småhus Flerbostadshus Totalt
2001 7 400 12 600 20 000
2002 7 500 12 000 19 500
2003 8 500 11 500 20 000
2004 9 000 12 500 21 500
2005 9 500 13 500 23 000
2006 10 000 14 500 24 500
2007 10 500 15 500 26 000
2008 11 000 16 500 27 500

Ytterligare upplysningar:
Hans-Åke Palmgren, ansvarig för Boverkets Indikatorer, tfn. 0455–35 31 67
Leif Colleen, ansvarig för efterfrågeanalyser och byggprognoser, Boverket, tfn. 0455–35 30 31
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket, tfn 0455–35 30 19

Hämta hem Boverkets prognoser 6.38 kb ocb Boverkets Indikatorer 1357.86 kb på www.boverket.se
Båda är i pdf-format.