Aperto arkitekterbyggkonsulter AB

Bowlride, Streetwalkway och Ditch - Aperto projektleder högklassigt skateboardområde i Högdalen

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2012 16:52 CEST

Aperto arkitekterbyggkonsulter AB projektleder Högdalens skatepark, vilken blir en av Europas största och bäst utformade skateboardområden. Skateparken är anpassad för alla kategorier av åkare; nybörjare, amatörer och professionella, inom samtliga discipliner/åkstilar.

Avsikten är att placera olika skateboardparker intill varandra, samtidigt som man skiljer parkerna från varandra. Varje park är byggd för respektive disciplin, och får sin egen särprägel i färg och form. Gemensamt mål för alla parkerna är att de internationellt sett ska hålla mycket hög standard och fungera som Sveriges främsta forum för skateboardåkning, tävlingar och event.

 I dagsläget skapas följande tre parker:

- Bowlride skatepark, inklusive Flatland plaza

- Streetwalkway skateboard gångstråk

- Ditch skatepark

Fastighetskontoret i Stockholms stad är beställare och ansvarar för byggandet. Idrottsnämndens budget för Högdalen skatepark inklusive markarbeten och infrastruktur är 30 miljoner kronor. Parken omfattar 12 000 kvadratmeter (kvm) där 5 400 kvm är hårdgjord yta.

Hela områdets utformning och disponering har tagits fram av Aperto med underkonsulterna Vida arkitekter och Sweco.

Bygget är uppdelat i olika etapper där PEAB fått uppdraget att uppföra Bowlrideparken med Artisan Skateparks efter en design från Pillar Design studios. Produktionen pågår för fullt.

Den världsunika Ditchen har byggts av Dipart efter en design av Stockholm Subsurfers i samarbete med Aperto och våra underkonsulter Vida arkitekter och Tyréns. Markarbeten utförs av IVV med SWECO som landskapsarkitekt.

Sedan det första spadtaget i september 2010 har nödvändiga och omfattande grund- och markarbeten utförts. Nu görs arbeten för infrastruktur som belysning och anslutningsvägar samt finplanering.

Apertos uppdrag består i projektledning, byggledning, projekteringsledning och kontrollansvar av skateparker, kringliggande parkmark, parkering, gång och cykelväg.

Invigningen är planerad till sensommaren. Välkomna att prova!

Om Aperto

Aperto arkitekterbyggkonsulter AB startades i juli 2002 av Per Gyllhammar, arkitekt, och Torgny Westerberg, projektledare.

Vi är drygt 40 arkitekter och projekt- & byggledare, i huvudsak verksamma i Storstockholmsregionen och arbetar med följande typer av uppdrag:

- Arkitekttjänster
- Projektledning
- Bygg- och produktionsledning
- Kontrollansvarig enligt PBL
- Miljöledning av projekt
- Sakkunnig
- Tillgänglighet
- Fuktansvarig

Vi erbjuder ett helhetsåtagande inom byggprojektledning och arkitektur, från projektering till besiktning.
Vår drivkraft är att ständigt utvecklas och aktivt styra en samordnad projektprocess, och samtidigt ha roligt.