Bring Express

Box fortsätter sin miljösatsning: Utökar vagnparken med 20 biogasbilar

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:20 CEST

- Det här innebär att vi fördubblar vår vagnpark av bilar som körs på alternativa bränslen, säger Tobias Åbonde, VD för Box Delivery Sverige. Vi arbetar målinriktat för att minska miljöbelastningen i vårt företag och då är självklart fordonen en viktig del. Vi hittade nu dessutom en leverantör som svarar upp mot våra krav på kvalitet, miljömedvetenhet och trafiksäkerhet.

I Sverige har Box 43 bilar som går på alternativa bränslen samt 25 cyklar i sin fordonspark. Det innebär att drygt 13 procent av Box vagnpark går på alternativa bränslen eller inga bränslen alls. Tanken är att företaget ska låta denna del växa och har som mål att 2008 öka andelen fordon som drivs av alternativa bränslen till 20 procent.

Från Ivecos sida märker man att efterfrågan på mer miljövänliga fordon ökar.
- Våra biogasbilar är utformade för att ge så miljövänlig körning som möjligt och fordonen är dessutom återvinningsbara till 92 procent, säger Anders Nilsson försäljningschef på Iveco som hoppas att fler transportföretag följer Box exempel.

Inköpet av biogasfordonen är ytterligare ett steg i Box miljösatsning. I våras blev Box Jönköpingskontor miljö- och trafikcertifierat, bland annat eftersom de har gasdrivna lastbilar i vagnparken och att företaget satsat på att utbilda förarna i sparsam körning.

Box har utbildat en egen sparcoach som åker landet runt och utbildar deras chaufförer i miljövänlig och ekonomisk körning. I utbildningen ingår både teori och praktik. Utbildningsbilen är utrustad med mätinstrument så att chauffören själv kan avläsa hur miljövänligt han eller hon kör.

- Utbildningen leder till att bränsleförbrukningen – och därmed också utsläppen minskar med cirka tio procent. För oss är det oerhört viktigt att inte belasta miljön mer än nödvändigt. Det är också något våra kunder efterfrågar mer och mer, säger Tobias Åbonde.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Åbonde, VD Box Delivery Sverige AB, 0709-75 51 99