Fortum Sverige AB

Bra år för årets avelsfiske i Forshaga

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:45 CET

Varje år sätter Fortum ut smolt, det vill säga utvandringsfärdiga ungar av lax och öring i Klarälven. Det sker tack vare avelsfisket i Forshaga. Fortum fångar sin avelsfisk i Forshaga och lax och öring av Klarälvsstam transporteras högre upp i Klarälven till områden där det finns potential för naturlig reproduktion.

-Trots höga vattenflöden, vilket försvårat avelsfisket, har det varit ett bra år, Troligtvis kommer vi dessutom att ha en överproduktion av rom i år som vi kommer att sälja till lokala fiskodlingar, berättar Veronica Lauritzsen, ansvarig för fiskefrågor inom Fortum.

Av naturliga orsaker varierar den årliga mängden smolt som sätts ut. För 2010 är planen att Fortum kommer att sätta ut 175 000 smolt i Klarälven.

Fortum arbetar också parallellt med att öka överlevnadsgraden hos den smolt som sätts ut. 2008 inledde Fortum ett samarbete med Karlstads universitet, ett projekt som ska studera fodrets betydelse för överlevnaden hos odlad lax och öring. Forskningen finansieras med hjälp av Fortums Nordiska miljöfond.

-Fortums Nordiska miljöfond genomför projekt som på olika sätt minskra vattenkraftens påverkan på miljön. Fonden finansieras genom avsättningar från en del av försäljningen av el märkt med Bra Miljöval, avslutar Veronica Lauritzsen.

 

För mer information kontakta

Veronica Lauritzsen, ansvarig för fiskefrågor inom Fortum, mobil 0735901114

Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, mobil: 0703 445 332

Fortums Nordiska Miljöfond — www.fortum.se/naturen


Fortum

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.
Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.