Stål- och Metallföreningen

Bra andra kvartal för stålförsäljningen

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2016 10:38 CEST

Stål- och metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för andra kvartalet 2016 visar på en ökning av försäljningen med 3,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Stål- och metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för andra kvartalet 2016 visar på en ökning av försäljningen med 3,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015.

En så stor ökning har vi inte sett på flera år och får gå tillbaka till 2011.

Bakom ökningen ligger främst en stark bygg- och infrastruktursektor samt en framgångsrik fordonsindustri.

För helåret ser vi en fortsatt positiv utveckling främst inom bygg, infrastruktur och fordon.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
rör.