Svenskt Näringsliv

Bra att Arbetsdomstolen dömer ut skadestånd i Laval-målet

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 08:39 CET

- Det är glädjande att Arbetsdomstolen tydligt tar avstånd från de olovliga stridsåtgärderna genom att döma ut ett förhållandevis högt allmänt skadestånd. Skadeståndet visar på vikten av att fackförbunden respekterar EG-rätten och den fria rörligheten för tjänster, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, i en kommentar till dagens dom.
De stridsåtgärder som domen gäller vidtogs hösten 2004 mot det lettiska företaget Laval i samband med ett skolbygge i Vaxholm. Frågan om åtgärdernas tillåtlighet har prövats av EG-domstolen, som i en dom i december 2007 förklarade att stridsåtgärderna stred mot skyddet för den fria rörligheten för tjänster i EG-rätten.

Arbetsdomstolen har nu funnit att de inblandade fackförbunden ska betala ett allmänt skadestånd om 550 000 kr till Laval. Fackförbunden ska dessutom betala bolagets rättegångskostnader om ca två miljoner kronor.

- Det är beklagligt att Arbetsdomstolen inte dömer ut något ekonomiskt skadestånd. Laval tvingades lägga ned sin byggverksamhet när facken vidtog sina olovliga stridsåtgärder och har uppenbarligen drabbats av en stor ekonomisk förlust till följd av det inträffade.

- Samtidigt är det bra att Arbetsdomstolen konstaterar att det kan utgå ekonomiskt skadestånd i den här typen av mål. Det är också tillfredsställande att denna fråga nu fått ett rättsligt slut. Att stridsåtgärderna var otillåtna framgår redan av EG-domstolens dom, säger Lars Gellner.
För ytterligare information:
Lars Gellner, tel 0703-45 62 22
Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 55 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.