Naturskyddsföreningen

Bra att fisket förs till den nya havsmyndigheten

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:24 CET


Fiskeriförvaltningen ska bli en integrerad del i den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö. Det föreslår idag Marie Hafström i sitt betänkande från Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor. Naturskyddsföreningen välkomnar förslaget.
- En framgångsrik förvaltning av haven kräver ett helhetsgrepp och en myndighet som får ansvar för alla stora faktorer som påverkar havsmiljön. Därför är det bra att utredaren Marie Hafström tydligt visat att fiskeriförvaltningen måste ingå i den nya myndigheten, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Utredaren föreslår att den nya myndighetens uppgift ska verka för bevarande och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljöer. Utöver regeringens direktiv har utredningen arbetat utifrån ett långsiktigt och strategiskt perspektiv med fiskeriförvaltningen som en självklar del, där fiskeriförhandlingar och bevarande av fiskbestånd är givna hörnstenar.

- Forskningen har tydligt visat behovet av en ekosystemansats i havsförvaltningen. EU:s lagstiftning kräver detsamma. Att lägga fisket utanför den nya myndigheten vore därför tokigt ur både ett vetenskapligt och rättsligt perspektiv. Det hedrar utredaren att hon stått upp för havens bästa, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Utredningen har satt genomförandet av riksdagens miljömål och ett hållbart nyttjande av fiskeresurser i fokus. Fiskeriverkets nuvarande uppgift att främja näringen föreslås läggas utanför den nya myndigheten.

- Vi tycker att det är viktigt att skilja ut främjandet av fiskenäringen från arbetet med att bevara och hållbart nyttja havsresurserna. En sådan lösning ger arbetet för livet i haven första prioritet, säger Klas Hjelm, senior adviser för naturvård, Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Klas Hjelm, senior adviser, naturvård, 070-208 23 91
klas.hjelm@naturskyddsforeningen.se

Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00