Sveriges Kommuner och Landsting

Bra att förtroendevalda får ökat inflytande

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:22 CET

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar Näringsdepartementets förslag om en ny lag om strukturfondspartnerskap. Förslaget stärker rollen för de förtroendevalda inom regional utveckling och genomförandet av EG:s strukturfonder.

Strukturfondspartnerskap ska, enligt Näringsdepartementets förslag, ha till uppgift att prioritera mellan ansökningar om stöd till projekt som finansieras av EG:s strukturfonder. Partnerskapet ska samråda med berörda samverkansorgan, regionala självstyrelseorgan eller länsstyrelser.

– Ett strukturfondspartnerskap underlättar samspelet mellan den regionala utvecklingspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och EU:s sammanhållningspolitik. För att ytterligare understryka demokratiaspekten bör de olika ordförandena för strukturfondspartnerskapen vara förtroendevalda från kommuner, landsting eller regioner, säger Ulf Johansson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Strukturfondspartnerskapet ska bestå av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i berörda län, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. Regeringen ska utse ordförande för strukturfondspartnerskapet.

Läs hela yttrandet.
http://kikaren.skl.se/artikeldokument.asp?C=2017&A=43502&FileID=148720&NAME=02+%2D+Yttr+Strukturfond.pdf

För mer information: Håkan Ottoson, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 78 17, mobil 070 - 556 6077 eller hakan.ottoson@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101