Stockholms Läns Landsting

Bra att omvandla SL (kd)

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:37 CET

- Det är mycket bra att alltfler partier ansluter sig till Kristdemokraternas linje att sammanföra SL och Färdtjänsten. Tidigare har bland annat socialdemokraterna envist motsatt sig en förnyelse. Det sade kristdemokraten Michael Stjernström, ledamot i SL-styrelsen, i en kommentar till att landstingets Ägarutskott behandlade frågan om avbolagisering av SL.

- En sammanhållen beställarorganisation för dagens SL-trafik och färdtjänst skulle minska onödiga kostnader. En översiktlig beräkning säger att landstinget kan spara ca 25 miljoner kronor i minskad administration Det skulle också minska risken för att resenärer med funktionshinder faller mellan stolarna när olika trafikhuvudmän inte hittar varandra ordentligt, avslutade Michael Stjernström (kd) sin kommentar.

För mer information:
Michael Stjernström
landstingsledamot
mobil. 070-377 58 80

Jan Fjellstedt
pressekreterare
tel. 08-737 41 51
mobil. 070-737 41 51