Saco

Bra att planera för lång och djup kris, säger Saco

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:07 CEST

- Mycket talar för att vi är i början av en kris som blir både djup och långvarig. Därför är det klokt att behålla ett handlingsutrymme också för framtida satsningar, säger Sacos ordförande Anna Ekström i sin kommentar till regeringens vårproposition.

Det är bra att kommuner och landsting får ett tillskott nästa år, men regeringen måste följa utvecklingen noga och ha beredskap för att höja mer om det skulle behövas. En viktig läxa från 90-talskrisen är att det kostar mycket och länge att spara för hårt på kommuner och landsting.

Saco välkomnar beskedet att det blir fler praktikplatser inom arbetsmarknadspolitiken. Av de unga som kommer in på arbetsmarknaden och söker sitt första jobb, har nästan hälften akademisk utbildning. De behöver framför allt bra förmedling, vägledning och praktik. Dessutom leder dessa åtgärder inte till s k inlåsningseffekter.

- Under de kommande åren kommer många att söka sig till universitet och högskolor, och många kommer att läsa längre. En lärdom av 90-talskrisen är att det krävs resurser för att säkra kvaliteten i den högre utbildningen, säger Anna Ekström.

- Staten bör satsa på bostadsbyggande. Bristen på bostäder för unga kommer om några år att bli än mer besvärande. Genom att investera för 40- och 90-talisterna kan man lindra det framtida utgiftstrycket, säger Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg.

Saco anser också det vara mycket viktigt att regeringen tillsätter den breda utredning om socialförsäkringarna som man så länge utlovat i tidigare vårpropositioner. Propositionen innehåller tydliga skrivningar rörande distinktioner mellan å ena sidan socialavgifter som är kopplade till individuella försäkringsförmåner, och å andra sidan sådana avgifter som i praktiken är skatter. Det är en av flera insikter som krävs för att såväl socialförsäkringarna som skattesystemet ska fungera som tänkta.

För ytterligare kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50.