Norrköpings kommun

Bra balans minskar risken för fallolyckor

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 08:00 CEST

Under vecka 40 pågår den nationella kampanjen Balansera mera där Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland ger sig ut för att prata om säkerhet, motion och vilket stöd kommunen kan ge.

– Mer än åtta av tio fallolyckor drabbar personer över 65 år och varje år söker cirka 115 000 äldre personer vård efter att ha fallit, säger Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Fallolyckor är vanliga bland äldre. Drygt sex gånger fler personer dör i fallolyckor än i vägtrafiken, och sju gånger fler läggs in på sjukhus till följd av fall. Nu vill Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland träffa den äldre befolkningen för att informera om risker och samtidigt med hjälp av lokala friskvårdsaktörer ge tips på träning som stärker balansen.

– Med god balans minskar risken för fallolyckor, och eftersom motion är en av flera viktiga faktorer som påverkar balansen vill vi uppmuntra till det. För att göra det säkert att promenera även i vinter kommer vi att dela ut broddar på onsdag, berättar Jolanda Van Vliet, folkhälsocontroller på Norrköpings kommun.

Fallolyckor kan förebyggas genom fysisk träning men också genom att anpassa sitt hem för att minimera risken, exempelvis genom att ha halkskydd under mattor och i duschen, en sittplats i hallen och bättre belysning.

– Risken för att falla kan skapa rädsla bland våra äldre kommuninvånare. Färre som drabbas av fallolyckor ger vinning för såväl individ som för samhället i stort. Kampanjen är ett bra exempel på gott förebyggande arbete, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Den 5 oktober klockan 10.00–12.00 finns Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland på plats i Vilbergens centrum och Spiralen i city. Friskis&Svettis och Korpen är med för att visa hur man kan träna upp sin balans. Inom den nationella kampanjen kommer även Region Östergötland att hålla i föreläsningar på temat i förvaltningshuset Rosen. Föreläsningarna är klockan 13.30–16.00.

Media är välkomna att vara med under hela eller delar av dagen.

Upplysningar
Jolanda Van Vliet
Titel: folkhälsocontroller, Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 29 51

Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: kommunalråd
Telefon: 076-762 03 53

Ulf Lago
Titel: biträdande förbundsdirektör, Räddningstjänsten Östra Götaland
Telefon: 010-480 40 05
___________________________________________________
Avsändare: Kajsa Nilsson, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 84

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!