LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Bra besked om EU-ersättningar för Sveriges bönder

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:48 CET

– Det är mycket glädjande att den nya regeringen beslutat att böndernas ersättningar från EU ska betalas ut det år stödet avser. Det är en tydlig signal till jordbruket och ett första viktigt steg mot likvärdiga villkor med övriga EU, säger Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande i LRF.

Under fem år har de svenska bönderna fått vänta på sina ersättningar från EU till efter årsskiftet. Systemet infördes av den socialdemokratiska regeringen för att regeringen skulle klara budgettaket år 2000. Sedan dess har systemet mer eller mindre permanentats. Totalt handlar det om 6,4 miljarder kronor årligen som bönderna fått vänta på till efter årsskiftet.

– För många lantbrukare har det varit ett ekonomiskt bekymmer att tvingas vänta till efter årsskiftet för att få ersättningarna från EU. Det har också uppfattats som en viktig symbolfråga och ett tecken på bristande respekt från den tidigare regeringen, säger Lars-Göran Pettersson.

– Det är extra glädjande att regeringen beslutat att EUs ersättningar nu permanent ska betalas under samma år som stödet avser. Vi har länge efterlyst långsiktiga spelregler för de gröna näringarna och det här är ett steg i rätt riktning.


För ytterligare information, kontakta:
Lars-Erik Lundkvist, jordbrukspolitisk chef, LRF, tel: 070–372 98 40

Lars Höök, presschef, LRF, tel: 070–521 52 07Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en växande intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog. Många lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla, Swedish Meats och Lantmännen, är också medlemmar i LRF. LRFs medlemsantal har ökat nio år i rad och var vid årskskiftet över 163 000.

LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.