Landskrona stad

Bra betygsresultat för nyanlända elever i Landskrona

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:17 CEST

Skolverket har nu presenterat nyanlända elevers betygsresultat läsåret 2011-2012. Landskronas grundskola hävdar sig mycket väl. Det är första gången detta görs nationellt, men i Landskrona gjordes detta redan för två år sedan.

- Vi har varit pådrivande för att få fram denna nationella statistik. Det är mycket positivt att staten nu gör detta. Det ger oss nationella och kommunala underlag för hur vi lyckas att ge nyanlända elever en så bra skola som möjligt, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Landskronas grundskola hävdar sig mycket väl. Det är bara 16 kommuner som har ett högre genomsnittligt meritvärde för sina nyanlända elever i årskurs 9. Som nyanländ räknas elever som vistats i Sverige 4 år eller kortare tid. När det gäller kommuner som har fler än 20 elever som är nyanlända, placerar sig Landskrona som nummer två.

Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.

- Detta är en bra bekräftelse på det goda arbete som vår grundskola gör när det gäller nyanlända elever. Vi har sedan flera år utvecklat vårt arbete med stöd av forskare och i samarbete med Helsingborgs stad och regionen, säger Tomas Johansson.

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/fa-nyinvandrade-elever-klarar-grundskolan-1.200983


För ytterligare information

Tomas Johansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0733 - 47 41 01

 

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.