Karolinska Universitetssjukhuset

Bra ekonomiskt resultat för Karolinska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:26 CET


Karolinska Universitetssjukhuset kan nu redovisa ett positivt helårsresultat för 2009 på 115 miljoner kronor. Resultatet innebär att sjukhuset för första gången på länge har en ekonomi i balans och går in i 2010 med en betydligt lägre kostnadsnivå.

Över 800 enskilda besparingsåtgärder har planlagts och börjat genomföras under 2009. Arbetet fortsätter under 2010. Personalstyrkan minskade med motsvarande 450 tjänster, framför allt genom naturliga avgångar. Trots sparkrav har Karolinska Universitetssjukhuset genomfört stora förändringar och förbättringar på många områden som bidrar till en bättre och mer effektiv sjukvård och ökad patientsäkerhet. På akutmottagningarna har man exempelvis kortat vårdköerna och ökat antalet tillgängliga vårdplatser under kvällar och helger. Antal vårdrelaterade infektioner på sjukhuset har minskat med 20 procent.

– Utvecklingen är livsviktig för att skapa en modern sjukvård. Om vi inte förändrar vårt sätt att arbeta leder det oundvikligen till högre ansträngningar och vi riskerar att falla tillbaka i gamla mönster, säger Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör.

Karolinska Universitetssjukhuset hade under 2008 ett underskott på sammanlagt 250 miljoner kronor. Eftersom sjukhuset nu når en ekonomi i balans förväntas inga nya besparingar krävas under 2010. De långsiktiga besparingsprogram som startade 2009 fortsätter dock under 2010.

För ytterligare information:
Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, 070-484 8507
Klas Östman, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset 070-450 7797