Konkurrensverket

Bra för konsumenterna när marknader öppnas för konkurrens

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 17:18 CEST

– Det är dags att utvärdera vad som hänt på de monopolmarknader som öppnats för konkurrens under 1990-talet. En sådan utvärdering är viktig för att kunna förbättra regelverket för dessa marknader och utgör dessutom ett underlag för hur man ska gå vidare i arbetet med att öka den konkurrensutsatta delen av den svenska ekonomin.

Det sade generaldirektör Claes Norgren i samband med en paneldebatt i Göteborg arrangerad av Kvalitetsmässan.

Konsumenterna har enligt Claes Norgren mycket att vinna på att monopol och strängt reglerade marknader öppnas för konkurrens. Då inträdesbarriärerna minskar kan nya aktörer träda in på marknaden. Det leder till att priser pressas och utbudet av varor och tjänster förnyas.

Konkurrens handlar i grunden om att ge konsumenterna valmöjligheter. Köpare av telefonitjänster från det fasta telenätet är inte längre hänvisade till enbart Televerket utan kan numera välja bland flera telebolag. På mobiltelemarknaden kan konkurrensen väntas öka till följd av att nya operatörer trätt in och börjat marknadsföra sina tjänster.

Samtidigt som öppnandet av nya marknader har inneburit vinster för konsumenterna vet vi att det på flera håll förekommer övergångsproblem. Inrikesflyget, elmarknaden och järnvägstrafiken är exempel på sektorer där konsumenter ofta ger uttryck för kritik mot såväl enskilda aktörer som hela marknaden.

– Det saknas en samlad analys av vad som hänt på de regelreformerade marknaderna. Därför anser jag att vi behöver få en översyn av de marknader som hittills öppnats för konkurrens för att effektivisera regelverket. En sådan översyn bör också ha som inriktning att se hur man går vidare i arbetet med att öppna fler marknader för konkurrens. Om man inte kan visa att en reglering är det bästa medlet att tillvarata samhällsintresset bör regleringen avskaffas, sade Claes Norgren.

För ytterligare information, kontakta:
Elisabeth Wallton, informationschef, tfn 08-700 16 01 eller 073-773 16 01
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80