Fazer Konfektyr Service AB

Bra försäljning under första kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:13 CEST

Cloetta Fazers försäljning uppgick till 732 Mkr (728) under det första kvartalet. Rörelseresultatet inklusive engångskostnader för första kvartalet ökade till 68 Mkr (66). Förutom försäljningsframgångar på huvudmarknaderna Sverige och Finland redovisar företaget ökad försäljning i Ryssland, Baltikum och Norge. Detta trots att påsken, som är en stor försäljningshelg, inföll sent i år. Däremot har försäljningen minskat i Polen.

– Framgångarna i Sverige och Finland fortsatte under första kvartalet med en ökad försäljning, ökade marknadsandelar och förbättrat resultat som följd, säger koncernchefen Karsten Slotte.
I Norge har vår nya distributör Galleberg kommit igång bra. Försäljningen på den norska marknaden har ökat med hela 27 procent. Vår exportorganisation har skapat ett gemensamt internationellt sortiment och har mycket glädjande lyckats öka försäljningen i Baltikum och i Ryssland, även om denna satsning också lett till ökade kostnader för marknadsförings- och säljaktiviteter i främst Ryssland, fortsätter han.

Försäljningen av Cloetta Fazers tolv prioriterade varumärken har fortsatt att öka. En rad produktnyheter har lanserats. Inom premiumsegmentet lanserades föregående år produktserien Karl Fazer Exclusive i Finland och under första kvartalet i år i Sverige. Produkterna utgörs av tre olika varianter av en exklusiv tunn chokladkaka; en gjord av mörk choklad, en med moccasmak, båda bestående av 70 procent kakao, samt en med ljus choklad. Lanseringen har bidragit till en kraftig försäljningsökning för varumärket. I februari lanserades Center Dark i Sverige också med 70 procents kakaohalt både som stycksak och rulle.

– Efterfrågan på mörk choklad med hög kakaohalt växer stadigt och ovan nämnda lanseringar är ett svar på denna efterfrågan, förklarar Karsten Slotte. Marknadens gensvar har varit mycket positivt.

– Jag känner att vi är väl rustade inför framtiden tack vare starka varumärken, spännande nyheter och en effektiv produktionsstruktur, avslutar Karsten Slotte.

Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 74 Mkr (77) trots etableringskostnader på den polska och ryska marknaden. Medelantalet anställda minskade till 1.535 (1.914) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta som en konsekvens av genomförda omstruktureringar och effektiviseringar.

För ytterligare information kontakta vd och koncernchef Karsten Slotte, mobil 070-687 99 22 eller ekonomidirektör Curt Petri, mobil 070-593 21 69. www.cloettafazer.se.

Om Cloetta Fazer
Cloetta Fazer-koncernen är Nordens ledande konfektyrföretag med en marknadsandel på cirka 22 procent. Produktionen sker i Sverige och Finland. Verksamhetens främsta styrka är de många starka varumärkena, exempelvis Karl Fazer, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly och Center. Medelantalet anställda är cirka 1.500 och omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.