Sveriges Kommuner och Landsting

Bra förslag att minska detaljstyrning

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 16:16 CEST

SKL ser positivt på förslaget som idag presenterades om att minska lärarnas administration.

Idag presenterade utredaren Thomas Persson förslaget om att ta bort kravet på att lärarna ska upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

– Detta är ett steg i rätt riktning. Det innebär mindre statlig detaljstyrning och stärker därigenom huvudmännen, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor.

– Vi måste lita på professionen och att de ger eleverna det stöd de behöver. Det som betyder något är de insatser skolan gör för eleverna, inte formulerade åtgärdsprogram och andra dokument, säger Maria Stockhaus.

Skollagen ger alla elever rätt till det stöd de behöver för att nå målen. Vilka åtgärder som behövs för att varje elev ska nå sin potential varierar betydligt mellan olika individer och det gör åtgärderna också.

– Att lyfta bort kravet på att upprätta åtgärdsprogram betyder att mer tid frigörs till arbetsuppgifter som bidrar till elevernas lärande, säger Maria Stockhaus.

Skolan har liksom tidigare ansvar för att olika former av stöd prövas, utvärderas och omprövas och att detta sker i samverkan med elevens föräldrar, men detta arbete kan ske med mindre administration än idag.

– Vi behöver också förändra arbetssättet så att fler elever får det stöd de behöver i den ordinarie klassen. Genom ett strukturerat arbetssätt som passar fler elever kan det extra stödet fokuseras till de som behöver det mest, säger Maria Stockhaus.

Mer om SKL:s arbete med skolfrågor

Mer om SKL:s arbete med arbetsgivarfrågor

Kontakt

För mer information:
Åsa Ernestam, utredare
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 57
asa.ernestam@skl.se

Bodil Båvner, utredare
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 77 68
bodil.bavner@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l