Sveriges Kommuner och Landsting

Bra förslag från Ansvarskommittén

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:17 CET

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar Ansvarskommitténs förslag som läggs fram idag. De föreslagna åtgärderna gynnar både kommuner och landsting och främjar regional tillväxt och utveckling.

Ansvarskommittén föreslår en tydligare rollfördelning mellan stat och kommun samt färre och större regioner.

– Det här innebär bättre samordning av statens myndigheter, vilket är den stora vinsten för kommunerna, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet, som tillsammans med Landstingsförbundet bildar Sveriges Kommuner och Landsting.

Även hälso- och sjukvården vinner på de förslag som nu läggs fram.

– Vi behöver större regioner för att klara framtidens krav på hälso- och sjukvården, säger Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson. Många landsting är för små för att klara det utvecklingsarbete som behövs för att möta ökade förväntningar och möjligheter.

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar också kommitténs förslag om regional utveckling. Det regionala utvecklingsuppdraget ska, enligt förslaget, lagstadgas.

– Detta gynnar den regionala tillväxten, säger Landstingsförbundets vice ordförande Henrik Hammar. Förutsättningarna varierar allt för mycket för att statliga företrädare ska vara lämpade att fatta beslut i dessa frågor. Dessutom är regionala utvecklingsfrågor ofta väldigt politiska, och politik ska hanteras av politiker.

– Förslagen stärker både självstyret och finansieringsprincipen, konstaterar Svenska Kommunförbundets 2:e vice ordförande, Anders Knape. Vi hade gärna sett att samrådet med regeringen hade lagstadgats, men är ändå nöjda med att det nu föreslås en fastlagd ordning.

Sveriges Kommuner och Landsting understryker också att det är bråttom.

– Nu gäller det att omsätta ord i handling, annars riskerar vi att missa chansen, säger Ilmar Reepalu. Därför är det viktigt att genast utse de processledare som ska leda det fortsatta arbetet med förverkliga Ansvarskommitténs förslag.

För mer information: Avd. för ekonomi och styrning, projektledare Åsa Ehinger Berling,
Tfn 08-452 78 14, 070-621 32 30, asa.ehinger.berling.@skl.se, ekonom Björn Sundström, Tfn 08-452 77 52, 070-670 04 08, bjorn.sundstrom@skl.se, Avd för vård och omsorg, bitr avdchef, Roger Molin, Tfn:08-452 76 65, 070-692 43 02, roger.molin@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Läs mer
Länk till Ansvarskommitténs slutbetänkande
http://www.regeringen.se/sb/d/8728/a/77520