Sveriges Kommuner och Landsting

Bra förslag om ny säkerhetsmyndighet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 17:22 CEST

Det är ett mycket bra förslag att slå samman Statens Räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. En myndighet för säkerhetsarbete ger en effektivare verksamhet, anser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Därmed ställer sig politikerna i SKL:s styrelse bakom det förslag som utredningen "Alltid redo" redovisade i våras som innebär att det inrättas en ny myndighet mot olyckor och kriser.

– Dagens system med tre myndigheter är omodernt och försvårar säkerhetsarbetet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. En myndighet ger stora synergieffekter och möjligheter till en effektiv samverkan.

Precis som utredningen föreslår vill också SKL ha en striktare tillämpning av ansvarsprincipen och en tydligare tvärsektoriell samordning. Utredaren har föreslagit en bra organisation för att underlätta kommunernas systematiska säkerhetsarbete, inklusive krishantering. Däremot kan landstingen och regionerna få det besvärligt att hantera krissituationer då det finns otydligheter i rollfördelning mellan Socialstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten. SKL vill också diskutera ersättningssystemet när det gäller föreskriftsrätt över krisberedskap i kommuner, landsting och regioner.

– Vi hoppas att frågan om en ny myndighet behandlas skyndsamt av regeringen. På sikt finns det också anledning att utreda om de olika lagarna som berör säkerhetsområdet kan samordnas, säger Anders Knape.

Läs hela remissvaret ( Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31) ).
http://www.skl.se/artikel.asp?C=2017&A=47431

För mer information: Anna Svensson, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, 08-452 74 42, anna.svensson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01