Fiskeriverket

Bra förutsättningar inför årets kräftfiske

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 10:10 CEST

Provfiske visar god tillgång i hela landet

I och med den tidiga våren ser det positivt ut för kräftfisket i Sverige. Tillgången på flodkräfta är god, även om det är för tidigt att uttala sig helt och hållet om fisket för 2007.

– Men översvämningar kan inverka negativt på fisket bland annat på grund av ökad sedimentering. Det blir mycket löst material i vattnet, säger Patrik Bohman, fiskeribiolog på Fiskeriverket. Hittills har vi fått för att få rapporter för att säga säkert, men på många håll ser det väldigt bra ut.

Det allmänna fisket i Vättern startar den andra fredagen i augusti, det vill säga den 10 augusti i år och håller på till den andra söndagen i september, i år den 9 september.
Enskilda vattenägare rekommenderas också att följa samma fångstperiod.

Storlek

För kräftor gäller minimimått på 10 cm från pannspets till stjärtspets. Kräftor under 10 cm ska omedelbart återutsättas. För fiske på enskilt vatten är det vattenägaren som själv bestämmer, men det rekommenderade minimimåttet är 10 cm.

Smittspridning

På grund av kräftpesten är det olagligt att flytta signalkräftor mellan olika vatten utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det finns också en del saker att tänka på för att minimera risken för att sjukdomen sprider sig.

Desinficera alla kräftredskap och annan utrustning som har varit i kräftvattnet. Detta gör man enklast genom att låta det torka fullständigt, t.ex i bastun i 70 graders värme i 5 timmar eller låta det soltorka i ett par dagar. Det gäller all utrustning såsom båtar, burar, stövlar etc.

Viktigt är också hur man förvarar bete som kommer från andra vatten. Det bästa är att använda betesfisk från samma vatten man fiskar i. Det går också fint att frysa betet i ett dygn. Då försvinner sporerna.

– Vi har fått rapporter om kräftpest i både Dalarna och Värmland, men vi vet ännu inte hur hårt det har slagit, säger Patrik Bohman.

Kontaktpersoner:
Patrik Bohman, Fiskeriverket, tfn 08-699 06 08, 070-865 57 61.
Lennart Edsman, Fiskeriverket, tfn 08-699 06 12, 070-510 36 43.

Läs mer på:
http://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/fiskochskaldjur/arter/allaarter/flodochsignalkrafta.4.1490463310f1930632e80006170.html