Saco

Bra jobbat Thomas Östros - nu kommer nya utmaningar!

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 16:45 CEST

- Det är glädjande att se att Sverige står sig högt i årets internationella jämförelse, att Sverige är ett av de länder som satsar mest resurser på utbildning, säger SACO Studentråds ordförande Linda Syrén i en kommentar till OECD: s årliga EAG-rapport som presenterades idag.

- Andelen studenter mellan 25 och 64 år har ökat från 13 till 17 procent mellan 1999 och 2001. Detta är ett gott tecken påpekar SACO Studentråds ordförande Linda Syrén. Ökningen visar att högre utbildning lockar alla, inte bara unga utan även äldre människor. Nu är det hög tid att anta den stora utmaningen, att anpassa studiesystemet efter den allt mer heterogena studentgruppen. Genom exempelvis ett införande av ett treterminssystem.

- Ett införande av ett treterminssystem skulle kunna bidra till att öka antalet examinerade per årskull. Studenter skulle på detta vis få möjlighet att fokusera sig enbart på sina studier när de studerar. Antalet examinerade från minst treåriga högskoleutbildningar är i dagsläget inte fler än 29,6 procent av antalet personer per årskull. Detta ser SACO Studentråd som regeringens nästa viktiga uppdrag, att anpassa studiesystemet efter den allt mer heterogena studentgruppen och öka antalet studenter som tar ut sin examen, avslutar SACO Studentråds ordförande Linda Syrén.

För ytterligare information kontakta SACO Studentråds ordförande Linda Syrén 08-613 48 82 eller 070-557 19 84.

SACO Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation med över 90 000 anslutna. Vi är partipolitiskt obundna och organiserar studenter inom samtliga utbildningsområden. Vi bevakar politiken och deltar i samhällsdebatten i frågor av intresse för våra medlemmar. Vi vill påverka vår studietid och vår framtid! Läs gärna mer om oss på http://www.student.saco.se/.