Kristinehamns kommun

Bra koll på farligt avfall i Kristinehamn

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 07:52 CET

Kristinehamnarna har bra koll på att farligt avfall som t ex kemikalier, färg, nagellack och lim inte ska läggas i soppåsen, utan istället lämnas till en återvinningscentral eller miljöstation. Det framgår av den plockanalys av hushållssopor som Kristinehamns kommun nyligen genomfört.

- Plockanalysen visar att farligt avfall i form av t ex kemikalier och färg bara utgör i genomsnitt 0,01 procent av soppåsens innehåll. När det gäller farligt avfall som utgörs av elprodukter är motsvarande siffra 0,39 procent. Det är oerhört bra att en så stor del farligt avfall försvinner ur kretsloppet, men självfallet jobbar vi mot en nollvision, säger Jan Mattsson, renhållningschef på Kristinehamns kommun.

Kristinehamns kommun har genomfört plockanalyser av kristinehamnarnas hushållssopor ungefär vart fjärde år sedan 1997. Under sommaren 2009 gjordes den senaste analysen – där 17,8 ton sopor lämnades till analys, varav ca 1,5 ton detaljsorterades. Resultatet visar att soppåsen i Kristinehamn i genomsnitt består av:

  • 45,7 procent biologiskt nedbrytbart avfall (t ex matavfall)
  • 32,8 procent förpackningar och tidningar
  • 19,7 procent övrigt brännbart avfall, (t ex blöjor, textilier, diskborstar och kuvert)
  • 1,4 procent obrännbart avfall
  • 0,39 procent el/elektronik, batterier, ljuskällor (klassas idag som farligt avfall, men gjorde tidigare inte det)
  • 0,01 procent farligt avfall (t ex kemikalier, färg mm)

- Biologiskt nedbrytbart avfall utgör nästan hälften av soppåsen. Vi vet att fler skulle vilja sortera ut matavfallet om de hade möjlighet, och förhopp-ningen är att vi de närmaste åren ska kunna börja arbeta med det. Det skulle minska mängden avfall i soppåsen väsentligt, säger Jan Mattsson.

- Ett förbättringsområde är också utsortering av förpackningar och tidnin-gar. Idag utgör dessa material i genomsnitt en tredjedel av soppåsens innehåll, trots att både förpackningar och tidningar egentligen ska lämnas till återvinning. Här behöver vi bli fler som hjälper till.