Mölndals stad

Bra kvalitet på Mölndals badvatten

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:31 CET

Under sommaren 2006 har Mölndals stad undersökt badkvaliteten vid 13 badplatser i kommunen. Nu är sammanställningen av resultaten klar. Majoriteten av proverna, 40 stycken, har fått den bästa bedömningen som ett bad kan få; ”tjänligt”. Ingen förekomst av algblomning har påträffats.

- Det känns tryggt att veta att vi har bra badvattenkvalitet i hela kommunen. Det bådar gott inför badsäsongen 2007, säger Kristina Sund, miljö- och hälsoskyddschef.

Badplatserna ligger vid tolv sjöar; Rådasjön, Stensjön, Horsikan, Sisjön, Södra Långevattnet, Färåstjärn, Tulebosjön, Södra Barnsjön, Stora Djursjön, Nordsjön och Västra Ingsjön.

Tre grupper av så kallade indikatorbakterier har analyserats. Även eventuell förekomst av alger har kontrollerats. Provtagningarna har utförts av inspektörer från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Inget prov har bedömts som ”otjänligt”. Endast ett prov har klassats som ”tjänligt med anmärkning”, på grund av att halten av bakterier har varit något förhöjd vid det enstaka provtagningstillfället. Sammanlagt har 41 prover tagits.

Det finns ingen svensk statistik på hur ofta människor blir sjuka efter att ha badat vid strandbad. Men om det är mycket höga halter av indikatorbakterier är risken större att det finns bakterier som man kan bli sjuk av om man sväljer mycket vatten. Vid tecken på algblomning bör bad undvikas eftersom det finns risk för hudirritation, ögonbesvär eller mag/tarmproblem.


Välkomna att kontakta undertecknade om Ni har frågor.Linda Widberg Kristina Sund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddschef
Tfn. 0704-67 72 59 Tfn. 0704-67 72 50

Detta och andra pressmeddelanden från Mölndals stad finner du på www.molndal.se.