Mike Florette Production

Bra ledare hjälper medarbetarna att växa

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2012 09:46 CEST

En bra ledare måste förstå sina medarbetare och veta vad som pågår i deras liv. Ledaren måste veta vad som driver, engagerar och motiverar medarbetaren till arbetslust och bra prestationer.

– Det finns en seglivad föreställning om att ledare kan vara för empatiska och att det skulle försvaga dem som ledare och göra att de fattar dåliga beslut. Men det beror på felaktiga uppfattningar om vad empati är, säger organisationskonsulten Mike Florette.

MF Företagsutveckling lanserar till hösten sina nya ledarskapsutbildningar som bygger på gedigen psykologisk forskning i kombination med modern hjärnforskning. Mike Florette författare till boken ”Oväder i hjärnan” och som är nominerad till Prevents Arbetsmiljöstipendium 2012 för sitt arbete med att hjälpa företag förstå vidden av en god arbetsmiljö och har coachat ledare och chefer menar att kunskapsnivån när det gäller hur hjärnan fungerar och hur det påverkar arbetsklimatet måste höjas.

– Många företag har fina värdeord och värdegrunder som de kommunicerar ut på hemsidor och liknande men få lever efter dem och vid dagens slut kan medarbetarna ofta konstatera att ytterligare en dag har passerat där chefen inte förstått dem.

Men skall chefen verkligen behöva sätta sig in i medarbetarens privatliv nu också?

–Nej, säger Mike Florette med eftertryck, det handlar om att vara medveten om ifall det pågår någonting krävande i medarbetarens liv däremot måste inte ledaren veta exakt vad det är. Det är inte meningen att chefen skall bli en snokare som skall veta vilka äktenskapliga problem medarbetaren har, skrattar Mike.

I svenska akademiens ordlista beskrivs ordet empati som förmåga till inlevelse i andra människors känslor och ju mer man förstår hur en annan människa känner desto större blir möjligheten att förstå vad som driver den människan.

– Många människor tror att empati betyder att man tycker som den andra men det är direkt felaktigt. Jag kan känna empati med en person som har diametralt motsatta åsikter men om jag förstår hur den personen känner så har jag större möjligheter att hjälpa den prestera, eller kanske byta åsikt, säger Mike entusiastiskt.

En annan viktig ingrediens i MF Företagsutvecklings ledarutbildningar är att få ledare att förstå att deras huvuduppgift är att hjälpa andra att växa och lära sig.

– Där kan vi lära oss mycket från idrottens och musikens värld. En gitarrlärare kan inte bestämma att en elev skall kunna spela solot i Hotel California, han eller hon kan bara stötta eleven tills den klarar uppgiften, avlutar Mike med ett leende.

MF Företagsutveckling kommer att lansera tre nivåer på på två-dagars utbildningar:
Classic för nyblivna chefer eller chefer som aldrig gått en ledarutbildning, Premium för fördjupad kunskap och inspiration samt Master för erfarna chefer som vill höja nivån på sitt ledarskap till mästarklass. Desstuom kommer endagsutbildningen för helt färska chefer, Hjälp, jag är med personal!, att sjösättas i höst.

Mike Florette företagsutveckling
Vår drivkraft är att bidra till andras framgång och utveckling. Vi vill få företag att bli välmående, få medarbetare att bli engagerade och utifrån kundens perspektiv hjälpa företag att skapa samarbetsvilliga team för att nå optimala lösningar. Vi vill få er att prioritera kunden samtidigt som medarbetare stimuleras och utvecklas i processen.

Vi jobbar med:

•Skapa samarbete-Nå mål!
•Klar kommunikation
•Coacha dina medarbetare
•Tydlig presentation för kund
•Ny i rollen som chef
•Ledarskapsutveckling och retorik
•Förädla ditt ledarskap
•Effektiva möten
•Kreativa konflikter
•Makt, beslut och tillit
•Beröm, tillit och feedback
•Framgångsrik förändring
•Skapa inre motivation

www.florette.se