Landsbygdsdepartementet

Bra mat i skolan - Livsmedelsverkets uppdrag

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:30 CET

Idag slutredovisar Livsmedelsverket uppdraget "Råd för måltider i förskola, familjedaghem, fritidshem, skola och gymnasieskola". Livsmedelsverket har haft i uppdrag att följa de nya svenska, näringsrekommendationerna, SNR. Råden är avsedda att fungera som stöd för olika personalkategorier, och även för föräldrar, när det gäller vad som skall serveras och saluföras i verksamheterna.Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten barn 2003 visar att de flesta barn äter både frukost, lunch och middag. Barnen får också i sig tillräckligt av de flesta vitaminer och mineraler. Men det visar också sig att barnen äter för lite frukt och grönsaker och får i sig mer mättat fett, socker och salt än rekommenderat. Ungefär en femtedel av barnen i Livsmedelsverkets undersökning är överviktiga eller feta, men de flesta barn behöver inte äta mindre mat - utan bättre.

Livsmedelsverkets råd för bättre matvanor riktar sig mot alla målgrupper och innefatta alla skolformer samt fritids. Råden är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för bra matvanor i skolan. Till skillnad från tidigare uppdrag riktar sig råden även mot beslutsfattare i kommunerna, rektorer, kostchefer, kökspersonal, lärare, elever och föräldrar.

- Bra matvanor och näringsriktiga måltider för barn i alla åldrar i en trevlig miljö med vuxna ger en positiv attityd till mat och måltider säger jordbruksminister Eskil Erlandsson. Jag hoppas att Livsmedelsverkets råd kan vara en god hjälp för personalen i deras arbete.

Fakta om uppdraget
Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för bra matvanor i förskolan och skolan. Det är dock upp till varje kommun, förskola, skola och personalgrupp att bestämma och i detalj planera hur man vill arbeta för att främja bra matvanor.

Beslutsfattare i kommunen, kostchefer, upphandlare, föreståndare, kökspersonal och pedagogisk personal, men även föräldrar har en avgörande betydelse för att främja bra matvanor i skolan.

Bra mat i förskolan och skolan betyder att all mat som serveras smakar gott, är näringsriktig och motsvarar barnens och elevernas behov. Maten skall kunna ätas i en trevlig miljö - inte bara lunchen, utan också när t.ex. frukost och mellanmål erbjuds i en kafeteria. Detta innebär bland annat att:
- krav ställs på näringsinnehåll och smaklighet - förluster i näringsinnehåll och smaklighet blir mindre ju kortare tid som går mellan tillagning och servering
- måltidsmiljön är trevlig med välfungerande lokaler och organisation
- törstiga barn har tillgång till vatten - inte bara på toaletterna.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
08-405 11 65
070-621 97 47
bernadette.lazar-faber@agriculture.ministry.se